Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 10/19

Forældre ser

positivt på potentialet i de nationale test

NY UNDERSØGELSE:

SCROLL NED:

Se hvad forældrene

siger om

test

7 ud af 10 forældre synes det er en god idé, at de nationale test er blevet indført og forestiller sig, at testene kunne give dem brugbar viden om deres barns faglige niveau. De mangler dog information om, hvordan de selv og lærerne kan bruge resultaterne, viser ny undersøgelse fra Magasinet Skolebørn.

På trods af den hårde kritik i medierne af de nationale test, er et stort flertal af forældrene positivt indstillet overfor, at deres børn skal igennem de ti test i løbet af deres skoletid. Alligevel oplever mange forældre, at brugen af de nationale test på deres barns skole ikke lever op til deres forhåbninger om at give dem viden, de kan bruge. Det viser en helt ny undersøgelse fra Magasinet Skolebørn, hvor 1.152 forældre til børn i folkeskolen har svaret. For eksempel er det kun 1 ud af 4 forældre, der inddrages i indsatser, der skal styrke deres barns faglighed på baggrund af resultaterne fra de nationale test. Det tal viser, at der så absolut er plads til forbedring, mener formand i Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

   ”Vi ved fra udlandet, at forældre har stor betydning for deres børns læring, og at man med samtale og leg hjemme kan bidrage meget til børnenes faglige udvikling. Det vil mange forældre gerne, så det skal vi blive bedre til,” siger hun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangler information om formål

Den ny undersøgelse viser også, at forældrene generelt mangler information om de nationale test fra skolen. Mens 60 procent af forældrene føler sig informerede om, hvad deres barn bliver testet i, er det kun 35 procent, der har fået information om, hvad resultaterne skal bruges til.

   ”Når så mange forældre ikke mener, de er informerede om, hvad de nationale tests kan bruges til, så har vi i skolebestyrelsen en opgave. Vi skal sikre, at forældrene bliver informerede om, hvad testresultaterne kan bruges til, hvad de bliver brugt til, og hvad de ikke kan bruges til. Det kan være med til at aflive mange myter og usikkerhed omkring nationale test,” siger Mette With Hagensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hold fast i skole-hjem-samtalen

Undervisningsministeriet skriver i sit brev til forældre om de nationale test, at forældrene skal have en skriftlig tilbagemelding på, hvordan det gik med deres barn i testen. Skolebørns undersøgelse viser dog, at det kun er under halvdelen af forældrene, der har fået det. Lige over halvdelen af forældrene oplever, at deres barns resultater  fra de nationale test bliver brugt i en samtale med læreren – for eksempel til skole-hjem-samtalen. At fokusere på netop skole-hjem-samtalen er en god idé, tyder undersøgelsen på. Det er nemlig helt klart i skole-hjem-samtalen, at forældrene oplever at få den mest brugbare viden om deres barns faglige niveau. 6 ud af 10 angiver, at de her i høj grad får brugbar viden, mens 3 ud af 10 oplever det i nogen grad. Viden fra de nationale test ligger i bunden af de måder, forældrene typisk får information om deres barns faglige niveau.

   ”Skole-hjem-samtalen er kronjuvelen i skole-hjem-samarbejdet, og det er dér forældre får viden og indsigt i barnets faglige og sociale udvikling. Disse tal viser, at vi skal holde fast i den gode samtale, og at test og anden evaluering blot er et værktøj til at tegne et billede af børnenes faglige standpunkt,” siger Mette With Hagensen.

 

 

35%

af forældrene føler sig informeret om, hvad resultatet fra de nationale test skal bruges til.

60%

af forældrene føler sig informeret om, hvad deres barn bliver testet i.

56%

af forældrene oplever, at resultaterne fra de nationale test bliver brugt i en samtale med deres barns lærer – for eksempel som en del af skole-hjem-samtalen.

SCROLL NED

Eleverne i 3.v. på Langelinieskolen er til national test i matematik.

Så mange forældre oplever at få brugbar viden om deres barns faglige niveau fra følgende:

 

• Skole-hjem-samtaler: 91%

 

• Andre former for evaluering: 67%

 

• Øvrig mundtlig feedback fra lærere: 64%

 

• Elevplaner: 63%

 

• Andre typer af test og prøver: 59%

 

• Øvrig skriftlig feedback fra lærere: 57%

 

• De nationale test:  55%

SCROLL NED

SCROLL NED

25%

af forældrene inddrages i indsatser, der skal styrke deres barns faglighed, som er planlagt på baggrund af resultater fra de nationale test.

LÆS MERE:

LÆS OGSÅ: