Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 2/19

Dit barns vej gennem test og prøver i folkeskolen

SCROLL NED

De 10 nationale test,

som dit barn skal tage

3. klasse:

Matematik

6. klasse:

Dansk,

Matematik

4. klasse:

Dansk

8. klasse:

Dansk,

fysik/kemi, biologi, geografi

SCROLL NED

7. klasse:

Geografi

2. klasse:

Dansk

SCROLL NED

SCROLL NED

Frivillige nationale test

Alle ti test kan også tages frivilligt, hvis skolen vælger det. For eksempel kan en test, der er målrettet 8. klasse, anvendes frivilligt på 7., 8. og 9. klassetrin. Hver test kan højst tages tre gange. De frivillige test er præcis de samme test som de obligatoriske. Der findes også to frivillige test i dansk som andetsprog.

Prøver i

9. klasse

Prøver eleven skal tage:

 

• Mundtlig og skriftlig dansk

• Skriftlig matematik

• Mundtlig engelsk

• Mundtlig fysik/kemi

eller fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

To prøver mere, der trækkes lod om:

Der udtrækkes én prøve fra den humanistiske fagblok (skriftlig engelsk, skriftlig tysk/fransk, mundtlig tysk/fransk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab) og én prøve fra den naturfaglige fagblok (biologi, geografi, mundtlig matematik, idræt og fysik).

Frivillige prøver

Eleverne kan vælge at aflægge prøve i et eller flere af de frivillige valgfag: Tysk/fransk, Madkundskab, Håndværk og Design, Musik, Billedkunst, Spansk, Medier.

LÆS MERE: