TEMA / Lektier

Hvis hjemmearbejdet skal bære frugt

Selvom de omfattende undersøgelser viser, at lektier generelt ikke virker, mener Adam Valeur Hansen ikke, at lektier skal afskaffes. Hans gennemgang af undersøgelser på området viser, at lektier kan udvikle eleverne fagligt, hvis de bliver brugt rigtigt. Derudover har lektier også andre fordele: De kan være med til at udvikle gode studievaner, som eleven kan bruge senere i livet. Barnet lærer, hvordan han/hun koncentrerer sig bedst, hvordan man planlægger sin tid, og hvordan man mobiliserer den energi, der skal til for at lære noget – også når det er svært.

 

Ny politik for lektier

På Lyshøjskolen i Kolding, hvor Adam Valeur Hansen er lærer, er de netop blevet færdige med et udkast til skolens lektiepolitik. De sidste to år har lærerne, ledelsen og skolebestyrelsen arbejdet tæt sammen om at undersøge, hvad der virker på deres skole og vedtage nogle overordnede retningslinjer for, hvordan lærerne skal arbejde med lektier fremover. Det handler blandt andet om, at lærerne skal tilpasse lektierne til den enkelte elev og sørge for at sætte lektien ind i en sammenhæng, der giver mening for barnet. Som led i indsatsen for at gøre lektierne frugtbare, har de skabt en lille folder til skolens forældre om, hvilke typer lektier, som de kan forvente at møde og gode råd til, hvordan man som forældre kan støtte op om lektielæsningen.

 

Klar besked til forældrene

Klar besked til forældrene skal være med til at gøre lektierne til en positiv del af elevernes skolegang, men kan også medvirke til at fastholde forældrenes engagement, der er så vigtigt for elevernes faglige udbytte og lyst til at gå i skole. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om folkeskolens udfordringer viser, at det største problem, som forældrene oplever i folkeskolen er, at forventningerne til samarbejdet mellem skole og hjem ofte er uklare og usagte. Det betyder, at forældrene har svært ved at gennemskue, hvordan de kan bidrage til deres børns skolegang på en god måde. Dermed forsvinder lysten til at engagere sig langsomt med årene, når euforien over skolestarten har lagt sig og børnene bliver mere og mere selvkørende. Det bliver specielt et problem i de større klasser, vurderes det i rapporten.

Lærerne skal blive bedre til at bruge lektier bevidst, mener lærer Adam Valeur Hansen, der opfordrer skoler til at udarbejde en politik for anvendelsen af lektier.

”Skolen kan gøre rigtig mange ting, men ikke uden et samarbejde med forældrene.”

Se Lyshøjskolens udkast til en lektiepolitik og deres folder til forældre om lektier.

 

Download PDF:  Lektiepolitik

Download PDF:  Forældrefolder