Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 8/18

Hvad laver en lokalpolitiker, hvad er en god journalist og hvordan fileterer man en fisk? Flere skoler inddrager forældrenes erfaringer fra deres arbejde eller fritidsliv som en del af undervisningen.

Forældre bruges som gæstelærere

Da 7. klasse på Sophienborg Skole arbejdede med et tema om aviser, kom en af fædrene og fortalte om, hvordan det var at være journalist på en lokalavis. Som led i et andet undervisningsforløb kom der en far og fortalte om at være lokalpolitiker. Til næste år har læreren lavet en aftale med en tredje far, der er kok, og vil komme med en masse fisk for at undervise klassen i, hvordan man fileterer en fisk, og hvad man kan lave med dem. Det sker også, at klassen tager på besøg på en af forældrenes arbejdspladser.

”Det er en god måde at vise, hvor mange forskellige erhverv, der er. Det skaber også en fælles referenceramme, som vi bruger i mange situationer. For eksempel når vi diskuterer politik, kan der være en elev, der siger:” Kan I ikke huske, da Emils far var her…,” fortæller klasselærer, Charlotte Åsell Pedersen. Inddragelsen af forældrene skaber også et netværk for eleverne, når de begynder at skulle overveje, hvilken uddannelse de skal have, mener Charlotte.

”De får nogle fortrolige, de kan gå hen og spørge, når de skal vælge hvilken vej, de skal gå.”

 

Får indblik i elevernes hverdag

Klasselæreren oplever også, at forældrene får noget ud af det.

”Rigtig mange forældre vil gerne vide, hvad der sker i skolen, men jo ældre eleverne bliver, jo mindre fortæller de. Så jeg tror, de får et bedre indblik i børnenes hverdag på skolen. Det skaber en fælles referenceramme for forældrene og deres børn,” siger hun. Charlotte selv får friske input i forhold til at skabe dialog mellem forældre og børn.

   ”Det giver ganske enkelt mere at tale om, og så skaber det et miljø, hvor jeg kan sige til en elev: Kan du ikke lige spørge din far om det og det? Og så kommer eleven næste dag med et godt svar.”

TIP! OPRET EN FORÆLDREBANK

 

Forældre kan i samarbejde med skolen eller lærerne i klassen lave en forældrebank eller et ressourcekatalog over, hvordan forældrene hver især kan bidrage til elevernes trivsel og læring i klassen med stort og småt. Det skal selvfølgelig være frivilligt at deltage. Det kan for eksempel være ved at:

 

•  deltage som ekstra hånd på en udflugt

 

•  være “hjælpelærer” den første time en morgen, så der er mulighed for holddeling eller lign.

 

•  invitere klassen/en gruppe elever på besøg på ens arbejdsplads

 

•  holde et lille foredrag i klassen om en rejse, ens arbejde eller fritidsinteresse

 

•  tilbyde et mini-undervisnings-forløb i noget, man er god til: fx fotografi, teater, en sportsgren, maling, tømmerarbejde eller lign.

 

Lærerne kan så kigge i “kataloget” og gøre brug af disse tilbud, når og hvis det kan være relevant i fx et undervisningsforløb eller andet.

 

Læs mere om forældrebank og download en skabelon til brug i din klasse på: www.foraeldrefiduser.dk/ressourcekatalog

ROADTRIP

 

Fem mødre fra Nørrebro i København tog

deres børn med på roadtrip gennem Danmark,

hvor børnene ved at interviewe deres bedsteforældre om deres generations historier fik en oplevelse af de fælles og de forskellige træk, der er i menneskers historier uanset, hvor de kommer fra. Børnenes billeder, historier og tegninger er blevet udstillet på hegnene omkring metrobyggeriet. Forældrene bag projektet håber, at det kan inspirere skoler til at inddrage forældre og bedsteforældre i historieundervisningen.

 

Læs mere på www.roadtripdanmark.dk

Et glad ansigt betyder
et godt indeklima

 

Råben og skrigen, en lummer varme og et lavt iltniveau. Det er realiteten i mange klasseværelser. Jesper Agerholm Sørensen, der er ingeniør og far til en pige i 4. klasse på Thurø skole, gik i tænkeboks og opfandt et inklimeter, der kan være med til at sikre et bedre indeklima.

 

 

Inklimeteret måler luftkvalitet (CO2), lydstyrke, temperatur og luftfugtighed. En sort boks på væggen viser en smiley med røde dioder. Hvis smileyen er mellemfornøjet eller surt, så er det tid til at lufte ud, regulere på varmen eller dæmpe stemmerne i klassen.

- Jeg spørger min datter hver dag, når hun kommer hjem fra skole, hvordan det går med indeklimaet, og det viser sig, at der bliver luftet mere ud, og lydniveauet er faldet. Så elevernes og lærerens adfærd og rutiner er blevet ændret, siger Jesper Agerholm Sørensen.

Hvis lærerne ønsker det, kan Inklimeteret sende alle målinger via institutionens trådløse WiFi- netværk. Målingerne kan bruges i naturfag og give børnene en forståelse for, hvad indeklima er og hvorfor, det er vigtigt at lufte ud, når smileyen vender mundvigene nedad. Skolen kan selv bestemme med brugerlogin, hvem der skal have adgang til målingerne.

Der er 12 skoler og en børnehave på Fyn og i Jylland, der nu har installeret Inklimeteret.

 

Læs mere her: www.inklimeter.dk