SIDE 19/19

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2016

Forrige side

 

Indspark fra

næstformanden

Hvor skal de unge hen efter folkeskolen?

Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg 9. september var en bevidsthedsudvidende oplevelse. Der var ingen stoffer, men masser af nysgerrige unge mennesker, der stillede de voksne til ansvar og benyttede lejligheden til at diskutere med hinanden. Det blev jeg helt høj af, og vil gerne prøve igen.

Forældrene blev på Ungdommens Folkemøde dømt skyldige, sammen med panelet for skolelederne, lærerne og vejlederne, i elevernes anklage om ikke at sikre god nok vejledning i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Spørgsmålet er, hvad vi som forældre og skolebestyrelser kan gøre for at støtte de unge.

 

Forudsætningerne for et godt valg er, mener jeg, at handle på et oplyst grundlag og tillade sig selv at være i tvivl for at finde sin tro. Ikke have for meget fokus på resultatet og karaktererne, men se indad og finde kernen i det, man kan og drømmer om.

 

Hvordan sikrer vi dette? Ved at understøtte brug af praktikophold og den åbne skoles muligheder for at eksponere eleverne for autentiske voksne, der kan fungere som rollemodeller. Det afbalancerer delvist, at forældrene og skolens ansatte typisk har for meget fokus på det akademiske (karakterræs) og de gymnasiale uddannelser og ved for lidt om erhvervsuddannelserne.

 

Man kan godt få nogle gode råd omkring valg af uddannelse, f.eks. disse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling: 1. Find dine talenter 2. Se alle mulighederne 3. Undersøg uddannelserne 4. Spørg dine forældre 5. Brug din uddannelsesvejleder. Men der er ingen sikker vej til troen på sig selv. Forældrene bør derfor fokusere på at hjælpe deres barn til at tro på sig selv. Med den selvsikkerhed i bagagen bliver næste stadie på livets vej efter folkeskolen en vigtig erfaring. Eller, som Kierkegaard sagde:

 

At tro er som at befinde sig på 70.000 favne vand, og dog føle sig på

sikker grund.