Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2016

SIDE 16/19

Kan min eks-mand
blokere for skoleskift?

 

Mine to største børn foretrækker at flytte fra deres lilleskole, som går til 7. klasse, til privatskole for at tage 8.-9. klasse. Jeg har imidlertid vanskeligt ved at dække udgifterne. Min eksmand støtter de to store i deres ønsker om at gå i 8. klasse på en anden privatskole, men ønsker kun at bidrage til børnenes generelle udgifter med mindre beløb betalt ad hoc. Kun hvis han bliver bopælsforælder, vil han bidrage væsentligt til børnenes udgifter til skolegang. Jeg har derfor sammen med de to store fundet en god folkeskole i nærområdet, som de synes om, og som vil optage dem. Men deres far vil nok holde fast i privatskolen med bidrag fra ham, hvis han bliver bopælsforælder. Hvad gør jeg?

Venligst Anonym

 

 

Kære Anonym

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet og være enige om væsentlige beslutninger, ikke at I skal være enige om alle beslutninger.

  Med hensyn til valg af skole skal din eksmand tages med på råd, men han kan ikke blokere for, at børnene skifter skole fra en betalingsskole til en almindelig folkeskole uden saglig grund. Umiddelbart vil jeg vurdere, at din eksmand kun kan opretholde sit krav om, at børnene skal forsætte på privatskole, hvis han betaler mindst halvdelen af udgifterne. Samtidig skal han overbevise statsamtet om, at du økonomisk kan afholde din andel af udgifterne til privatskoleopholdet. Du skal modsat kunne godtgøre, at du ikke har råd.

  Du kunne måske overveje at dele bopælsretten med eksmanden omkring jeres to ældste børn og derved dele udgifterne til skolen. I kunne aftale, at I betaler for hvert af jeres bopælsbarn direkte til privatskolen. Dernæst kan I indgå en privatretlig aftale om at betale krydsende børnebidrag til hinanden og trække jeres respektive børnebidrag fra over skattebilletten for at finansiere privatskolen.

  Alternativt kan du vælge at flytte børnene til folkeskolen på grund af en presset økonomi. Husk at varsle din eksmand i god tid. Efterfølgende må du være klar til at tage en eventuel tvist i statsforvaltningen. Der skal du kunne sandsynliggøre, at du ikke havde andet valg.

 

Venlig hilsen Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk