Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2016

SIDE 7/19

Leder

Trivsel
er de

voksnes ansvar

Aldrig har der været så mange børn, der trives og er glade for at gå i skole, og aldrig har der været så mange grimme fortællinger om mobning på de sociale medier, hvor billeder bliver delt og kommenteret på de mest modbydelige måder. På trods af de gode nyheder, så er der altså også en anden fortælling om børn, der føler sig udstillet eller holdt uden for fællesskabet. Så længe der er børn, som ikke trives og er glade for at gå i skole, så har vi voksne et ansvar og en opgave i at ændre de forhold omkring børnene, der skaber denne mistrivsel.

  At være forælder til et barn, som ikke trives, er noget af det værste man kan udsættes for, da man ofte føler sig magtesløs. Som forældre kan vi gøre meget for at ruste vores børn til at håndtere mobning og ensomhed, men alene kan vi ikke hjemmefra hjælpe vores børn med at skabe gode relationer og sunde fællesskaber i skolen.

   Mobning er en syg kultur, og den kan kun ændres, hvis alle parter arbejder sammen med samme mål.

   Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har sammen med skolens parter og en række børneorganisationer lavet en aktionsplan mod mobning. En plan, som ikke blot er rettet mod skolen, men retter sig mod alle i og omkring skolen, og det er netop en fælles indsats, der skal til for at få mobningens grimme væsen til at forsvinde fra klassens og skolens fællesskab.

   Blandt anbefalingerne i aktionsplanen er, at skolebestyrelserne udarbejder en god anti-mobbestrategi og fører tilsyn med den. Det har været lovpligtigt siden 2009, men Skole og Forældres undersøgelse fra foråret viser desværre, at alt for få skoler har en anti-mobbestrategi.

   Skolebestyrelserne har en særlig rolle at spille for at fremme trivsel og skabe sunde fællesskaber, både fordi det står i loven, men særligt fordi vi netop i skolebestyrelsen har alle skolens deltagere repræsenteret. Det er i samarbejdet mellem elever, personale og forældre, at det er muligt at skabe en positiv kultur på skolen, hvor der er plads til at være forskellige uden at være anderledes.

   Red Barnet og Skole og Forældre laver i projektet

DropMob-kurser for skolebestyrelser i, hvordan man

på den enkelte skole kan samarbejde om at lave en anti-

mobbestrategi, som både viser retning og forpligter alle til at reagere og agere, hvis de oplever mobning og mistrivsel.

   Anti-mobbestrategien gør det ikke alene. Skolebestyrelsen kan gennem de nationale trivselsmålinger få indsigt i, hvordan eleverne på skolen trives og iværksætte tiltag, hvis gennemgangen af skolens tal skaber grund til bekymring. Endelig skal vi voksne huske på, at når et barn henvender sig til os og siger, at det ikke trives, så skal vi tage det alvorligt, lytte og agere, for kun ved at lytte til børnene kan vi skabe trivsel for alle børn.

LÆS OGSÅ:

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk