Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2016

SIDE 17/19

Hvilke krav er der til skolebestyrelsens årsberetning?

 

SVAR Målet med årsberetningen er at give skolens forældre og andre interesserede en fyldestgørende, retvisende og dækkende beskrivelse af det forløbne års arbejde i skolebestyrelsen. Det er folkeskolelovens § 44, stk. 12 og 13 der beskriver kravene til skolebestyrelsens årsberetning. Her er kravene, at ”skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning”, og at ”skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen.”

  Sædvanligvis er årsberetningen en beskrivelse af bestyrelsens aktiviteter det forløbne år, hvor relevante problemstillinger og bestyrelsens arbejde med dem bliver beskrevet.

   Årsberetningen er et informationsredskab for bestyrelsen, målrettet skolens forældre og andre uden for skolebestyrelsen.

  Indholdet i årsberetningen skal være et punkt på dagsordenen til et skolebestyrelsesmøde, og det skal godkendes af et flertal i skolebestyrelsen. Hvis et mindretal ikke vil godkende årsberetningen, er det en god ide så vidt muligt at justere årsberetningen, så alle kan godkende den. Hvis det ikke er muligt, skal mindretalsudtalelser føres til referat under det relevante punkt på dagsordenen. Skolebestyrelsens godkendelse og relevante omstændigheder skal fremgå af årsberetningen.

  Årsberetningen skal være skriftlig, offentligt tilgængelig og sendes ud til forældre m.fl. i god tid inden årsmødet.   Årsberetningen behandles herefter på det årlige møde med skolens forældre, så forældrene kan kommentere og debattere forhold af betydning for skolen med skolebestyrelsen. Målet med denne diskussion er, at forældrene uden for skolebestyrelsen får mulighed for at præge skolebestyrelsens arbejde det kommende år. Det er i den forbindelse god praksis at diskutere målene for næste års arbejde i skolebestyrelsen, for eksempel i form af et årshjul, en aktivitetsplan eller lignende.

 

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk