FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 10/18

Uddannelsesparat?

Det er ikke nok at score gode karakterer, når lærerne fra i år skal vurdere, hvorvidt en elev er uddannelsesparat eller ej. Som noget nyt har Undervisningsministeriet langt mere konkret beskrevet, hvilke personlige og sociale forudsætninger, som eleverne også skal have for at kunne begynde på en ungdomsuddannelse. Dermed bliver udviklingen af en elevs personlige og sociale kompetencer noget, som både skole og hjem i højere grad skal have fokus på  at udvikle op igennem hele skoleforløbet.

Personlige forudsætninger

 

Har eleven lyst til at lære og bidrage aktivt til i

undervisningen? Det er et udtryk for

motivation, at eleven gerne vil opnå noget og arbejder mod sit mål.

 

 

Kan eleven stå på egne ben? Er eleven afhængig af kammeraternes valg, eller tør

han/hun stå fast på egne idéer og valg?

 

 

Er eleven i stand til at holde en aftale med lærere eller andre elever? Ansvarlighed kan fx også vise sig i gruppearbejde, og om eleven er forberedt og afleverer sine opgaver til tiden.

 

 

Kommer eleven i skole hver dag til tiden?

 

 

Kan eleven tage beslutninger, og er han/hun i stand til at tage et positivt og aktivt

tilvalg og reflektere over valget?

Sociale forudsætninger

 

Kan eleven løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage til fællesskabet? Hvordan håndterer eleven fx at skulle gå med på andres idéer og modtage respons og bruge kritik konstruktivt?

 

 

Viser eleven hensyn over for andre elever og læreren? Fx ved at anerkende og respektere andres holdninger.

 

 

Kan eleven omgås og samarbejde med mennesker, der er forskellige fra ham/hende? Tolerance hos eleven handler grundlæggende om at kunne forstå og acceptere andre menneskers meninger, væremåde, kultur, religion osv.

 

De nye regler

Senest 1. december i 8. klasse skal en elevs lærere udarbejde grundlaget for en vurdering af, hvorvidt den enkelte elev er uddannelsesparat eller ej. Eleven skal vurderes på karakterer samt deres personlige og sociale kompetencer. Det er uddannelsesvejlederen, der på baggrund af disse oplysninger, formelt erklærer eleven uddannelsesparat eller ej. I 9. og 10. klasse bliver der foretaget en ny vurdering af de elever, der ikke bliver vurderet uddannelsesparate i 8. klasse samt elever ”der er faldet væsentligt i niveau”. Undervisningsministeriet har lavet en folder til lærerne om uddannelsesparathedsvurderingen, som er på vej.