Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 2/2017

SIDE 15/18

Kan vi få skolen til at bruge flere digitale læremidler?

 

I vores skolebestyrelse kunne vi godt tænke os, at skolen brugte flere digitale læremidler – vi synes, at skolen halter bagefter på dette område. Men har vi egentlig indflydelse på det?

 

Med venlig hilsen Ulla

 

 

Kære Ulla

Næsten alle folkeskoler bruger i dag digitale læremidler som Matematikfessor, Superbog eller andre. Skoler, der i dag ingen digitale læremidler har, er en absolut undtagelse. Hvis skolens undervisning skal være på omdrejningshøjde med det omgivende samfund, er det nødvendigt at bruge digitale værktøjer i undervisningen under en eller anden form.

   Ifølge folkeskolelovens paragraf 44 er det skolebestyrelsen, der godkender skolens undervisningsmidler. Sædvanligvis foregår det ved, at skolelederen eller en anden af skolens ansatte én gang om året fremlægger og får godkendt de overordnede retningslinjer for skolens indkøb og en oversigt over den nuværende bestand af undervisningsmidler på et skolebestyrelsesmøde.

   Hvis skolebestyrelsen vil have mere fokus på digitale læremidler, kan man føre til referat, at skolebestyrelsen ved den næste godkendelse af undervisningsmidler ønsker et større fokus på digitale læremidler.

   Skolebestyrelsen kan begrunde det med ønsket om en tidssvarende undervisning. Samtidig viser Skole og Forældres undersøgelser, at forældre generelt oplever, at digitale læremidler har en god kvalitet, som påvirker deres børns læring positivt.

Digitale læremidler giver også forældre muligheder for at støtte deres børns læring, så det er en god ide, at lærerne fortæller, hvordan forældre kan støtte elevernes læring – også når det gælder digitale læremidler.

 

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Skolebørn nr. 2 2017 INDHOLD