Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 2/2017

SIDE 13/18

Hop, dans og løb i timerne

SCROLL NED

Folkeskolereformens mål om bevægelse i

undervisningen har været en udfordring for mange skoler, men det begynder at … ja, bevæge sig. En undersøgelse foretaget af Oxford Research for Dansk Skoleidræt viser nemlig, at der foregår bevægelse, ikke bare i idræt, men i de boglige fag som dansk, matematik og historie, på 81 procent af de 395 skoler, som deltog i undervisningen. Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation, som arbejder for at fremme sundhed, læring og trivsel for alle børn i skolen.

 

Læs mere på www.skoleidraet.dk

… børn svarer hurtigere og med en større nøjagtighed på en række kognitive opgaver umiddelbart efter en session med bevægelse?

 

… en enkelt session af fysisk aktivitet med moderat intensitet fremmer kognitive funktioner og præstation i skolen i cirka en time afhængig af den fysiske aktivitets intensitet mv.?

 

… aktiviteter, der kombinerer fysiske aktiviteter og samtidig kræver koncentration, skærper børns evne til at huske, ved at styrke arbejdshukommelsen?

 

Vidste du, at…

Når mistanken opstår

En ny platform, www.mistanken.dk, skal hjælpe blandt andet lærere og pædagoger, der får mistanke om, at et barn bliver misbrugt seksuelt. Platformen, der er produceret i samarbejde med blandt andet Børnerådet, indeholder 15 korte film og undervisningsmateriale, der giver rådgivning om og indsigt i, hvordan man som fagperson kan og bør håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge.

Appen Living Buddy er en hjælp til at få ungerne til at bevæge sig i og uden for skolen. Den er udviklet af non-profit-organisationen Living IT Lab og giver børnene point, når de dyster mod sig selv og andre børn. Børnene kan fx løbe om kap, dyste om at holde balancen – eller om at ryste mobilen så meget, de kan, i 30 sekunder. Appen er gratis og kan hentes i App Store eller Google Play.

 

‘Levende ven’

udfordrer til
sved på panden

SCROLL NED

Skoler gør bevægelse til en del af undervisningen

Hvordan kan bevægelse blive en naturlig og meningsfuld del af undervisningen i dansk, matematik, engelsk og de øvrige traditionelle fag? Det vil, til en start, seks folkeskoler, Lisbjergskolen i Aarhus Kommune, Sølystskolen i Silkeborg Kommune, Tingløkkeskolen i Odense Kommune, Skibet Skole i Vejle Kommune samt Niels Ebbesen Skolen og Skovby Skolen, begge Skanderborg, finde ud af gennem forsknings- og udviklingsprojektet iMOOW!, som starter til august. I alt deltager cirka 300 pædagogiske medarbejdere og 3.000 elever fra de seks skoler, og der er tilmeldt klasser fra både indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Danmarks største professionshøjskole, VIA University College, er projektleder på iMOOW!. Det samlede projekt løber fra 2017 til 2019, hvor det spreder sig til 24 skoler, og støttes med 6 millioner kroner fra Nordea-fonden. Pengene går blandt andet til at frikøbe de deltagende lærere og pædagoger, når de er på innovationsworkshops og øvrige arrangementer som led i iMOOW!. Undervejs i projektet bliver der tillige tilbudt inspirationskurser og korte uddannelsesforløb om bevægelse i skoletimerne, som alle skoler har mulighed for at tilmelde sig.

 

Læs mere på http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/imoow

Ung i en præstationskultur Hvordan er det egentlig at vokse op i et samfund med endeløse krav til at præstere, være på og optimere? Det undersøger bogen Ung i en præstationskultur ved at spørge de unge selv. I 46 interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.012 elever i 7.- 9. klasse, fokuserer bogen på fem temaer, nemlig fritidsliv, faste fritidsaktiviteter, trivsel, relationer til voksne og forventninger til den nære og mere fjerne fremtid. Og en af de vigtige konklusioner er, at faste fritidsaktiviteter med rammer, fællesskab og ikke mindst off line liv er et tiltrængt frikvarter for de unge.

 

Ung i en præstationskultur af Søren Østergaard
og Kirsten Grube Juul, Ungdomsforskning.nu

Skolebørn nr. 2 2017 INDHOLD