TEMA / Lektier

Jamen, hvad skal vi så?

1

 

Hav høje forventninger

Det vigtigste for forældrene er at have høje forventninger til deres barn. Det er den ting, der har den største effekt på de faglige resultater. Det handler ikke om, hvorvidt man kommer fra dårlige sociale forhold, men om forventningerne til barnet er der. Jeg er selv vokset op i et område med forfærdelige sociale og økonomiske vilkår, men jeg vidste ikke, at jeg burde klare mig dårligt.

Flere undersøgelser viser, at alene de voksnes opfattelse af om børn er dygtige eller dumme har en stor betydning for, hvordan de klarer sig til en prøve.

 

 

2

 

Giv dit barn udfordringer

Det værste man kan sige til sit barn er: ”Bare gør dit bedste,” for man gør altid sit bedste. Mange sætter målene for børnene alt for lavt, fordi de tænker, at børn bliver glade og får selvtillid, hvis de har let ved at nå målet. Det er en misforståelse. Man motiverer sit barn meget mere for læring, hvis man arbejder på at finde de ting i børnene, som de ikke vidste, at de kunne. Min forskning viser, at forløb, hvor eleverne får store udfordringer, har en stor effekt på deres faglige resultater, fordi det virker motiverende. Det svarer lidt til at rappelle ned fra en skorsten: Først tror man ikke på, at man kan, men når man gør det alligevel, giver det en stor glæde og succesfølelse. Så vil man bare prøve igen. Som forælder kan man støtte sit barn ved at hjælpe dem ud af deres tryghedszone. Man skal lave udfordrende aktiviteter med dem, og hvis de ikke lykkes med det, så få dem til at prøve igen.

 

 

3

 

Vis, at læring er hårdt arbejde

Computerspil er netop motiverende, fordi man ved præcis, hvilken score man fik sidst og prøver at overgå den eller kæmper for at nå til næste bane. Forældre kan støtte deres børn ved at vise dem, at man skal øve sig igen og igen og kæmpe for at opnå noget bestemt.

 

 

4

 

Fokuser på barnets udvikling

Mange forældrene fokuserer på, hvordan deres barn klarer sig i forhold til de andre elever i klassen. I stedet skal man måle barnet på dets udvikling. Det, der er svært for et barn, er ikke svært for et andet. Støt dit barn i at blive bedre og ros det for fremskridtet. Det som har den største effekt på elevers faglige resultater er, når de sætter deres egne mål for læring og ved, hvordan de når derhen. Succeskriteriet skal være at formindske gabet mellem det sted, hvor man er, og det sted, hvor man gerne vil hen.

 

 

5

 

Lyt til dit barn

Forskningen viser, at elevers læring bliver mere effektiv, når lærere holder op med at tale så meget, som de gør. Undervisning skaber højere effekt, når lærere i stedet har en dialog med eleverne om noget, der giver mening, og lytter mere til elevernes bud og holdninger i stedet for at ”fiske” efter et bestemt svar. Det kan forældre måske også lære noget af?

 

Den new zealandske professor og uddannelsesguru, John Hattie, var i Danmark i april i forbindelse med, at hans bog Synlig Læring udkom på dansk. Det er den hidtil mest omfattende forskningsoversigt over faktorer, der påvirker elevers læring. Den omfatter i alt 83 millioner elevers skolegang.

 

 

Magasinet Skolebørn har spurgt John Hattie, hvordan vi som forældre skal hjælpe vores børn til at klare sig godt i skolen, nu hvor hans forskning viser, at lektier ikke gør nogen særlig forskel.