Lektier – Hyggestund

eller ulvetime?

”Det var altså ikke sådan, læreren sagde, vi skulle.” Bemærkningen er sikkert kendt af de fleste forældre, som har siddet med et skolebarn for at hjælpe med at få lektierne lavet. Lektielæsning kan være en hyggestund, men ved bemærkninger som denne, kan lektielæsning blive en pinsel for både børn og voksne. Er lektier vigtige, og hvorfor skal skolebørn overhovedet lave lektier? Er det blot et levn fra en svunden tid, eller giver det mening i nutidens folkeskole?

Lektier kan være en god kilde til en snak ved køkkenbordet om skoledagens sjove hændelser og udfordringer, og træning er nødvendig for at blive god til en disciplin. Selv dygtige pianister skal øve sig for at vedligeholde deres færdigheder.

Børnene kan også opleve lektier som en straf, fordi de skal gøre noget færdigt hjemme, som de ikke blev helt færdige med henne i skolen. Eller lektietiden kan forvandle sig fra hyggetid til ulvetid, hvis børnene ikke føler, at mor og far hjælper dem nok eller rigtigt med lektierne.

For at  gøre lektietiden til en succes, så den bygger videre på undervisningen fra skolen, er det vigtigt, at skole og hjem arbejder i den samme retning og anvender de samme metoder. Det er ikke blot eleverne, der skal have en vejledning med hjem til lektierne, forældrene har også brug for at blive klædt på til at hjælpe.

Forskningen viser, at når forældre engagerer sig i børnenes skolegang, så øges børnenes udbytte af undervisningen og deres glæde ved at gå i skole, men traditionelle lektier er ikke den eneste vej til en hyggestund og en god snak om skoledagen. Lektien kan også være at tale om, hvordan man er en god ven, eller hvad der står i dagens avis, så børnene hjemme får sat perspektiv på den undervisning, der er foregået i skolen.

 

Velkommen til det helt nye SKOLEBØRN fyldt med viden og inspiration til både forældre og skolebestyrelsesarbejde.

Forskningen viser, at når forældre engagerer sig i børnenes skolegang, så øges børnenes udbytte af undervisningen.

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk