Nyt fra skole og forældre

Politisk arbejde for skolebestyrelserne

 

Skole og Forældre har, siden regeringens udspil til folkeskolereformen, sat alle kræfter ind på at sikre forældres og skolebestyrelsers indflydelse på skolens udvikling. Målene har bl.a. været at sikre et kompetenceløft til skolebestyrelserne, at sikre endnu bedre elevplaner samt at sikre de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmers indflydelse i skolebestyrelsen.

 

Skole og Forældres formand og sekretariatschef har løbende haft deres synspunkter med til de politiske ordførere på folkeskoleområdet, børne- og undervisningsministeren, ministeriets embedsmænd og en stribe af de væsentligste parter, herunder Danmarks Lærerforening, Kommunernes Landsforening og Dansk Industri. Et omfattende pressearbejde har ligeledes sikret vores synspunkter eksponering i tv, radio og dagspresse. I skrivende stund ser det ud til at de samlede bestræbelser bærer frugt.

 

Forældre Fremmer Fællesskabet

 

Skole og Forældres inklusionsprojekt, Forældre Fremmer Fællesskabet, er i gang med at blive udrullet over hele Danmark. Målet er, at forældrene skal tage deres del af ansvaret for en vellykket og udbytterig udvikling af en inkluderende folkeskole.

 

Skolebestyrelserne vil få tilbudt kurser med redskaber, som sætter dem i stand til at fastlægge og gennemføre en strategi for inklusion på skolen, herunder inddragelse af den brede forældregruppe, så de bliver medspillere.

 

Arbejdet i sekretariatet ledes af projektleder Signe Ejersbo og parterne omkring projektet tæller Ministeriet for Børn og Undervisning (finansierer projektet), Det Centrale Handicapråd (partner) og i følgegruppen sidder bl.a. Skolelederforeningen, ADHD-foreningen, Autismeforeningen, Danske Skoleelever, Danmarks Lærerforening, BUPL og KL.

 

Læs mere på www.inklusionsklar.dk.

 

 

Er du som skolebestyrelse med tilat gøre din skole inklusionsklar? Deltag i fælleskurset for skolebestyrelsernei din kommune Bliv inspireret på hjemmesiden www.inklusionsklar.dk

 

 

Ny retning for Forældrerådgivningen

 

Skole og Forældres hovedbestyrelse har vedtaget en ny mission, vision og strategi for Forældrerådgivningen, som efterfølgende er blevet godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning, som finansierer Forældrerådgivningen.

 

Mission:

Forældrerådgivningen fremmer skolebørns trivsel og læring gennem rådgivning af forældre og andre, der oplever problemer i forbindelse med et barns skolegang.

 

Vision (uddrag):

Forældrerådgivningen er en højt kvalificeret frivillig rådgivning, der er kendetegnet ved at sætte fokus på forældrenes egne ressourcer, handlemuligheder og gode relationer mellem skole og hjem.

 

Forældrerådgivningen er kendt af majoriteten af skolebørnsforældre og tilgængelig, når der er behov for hjælp.

 

Strategien for indfrielsen af visionen lægger øget vægt på en samlet og udvidet national rådgivning, via telefon, web og mail, der sætter forældrenes egne ressourcer i spil. Forældrerådgivningen vil ikke længere tilbyde bisidderfunktion til forældre eller understøtte lokalafdelinger.

 

Relancering:

Stor opbakning til

Skolebørns ny målgruppe

 

Alle forældre på jeres skole får nu adgang til Skolebørn via skolens intranet. Og netop den brede forældregruppe er vigtig at få fat i, lyder det fra Skole og Forældres medlemmer. Som led i relanceringen har vi i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om jeres ønsker til det nye magasin:

 

78 % synes ”i høj grad”, at det er magasinets opgave at inspirere forældregruppen til at engagere sig i deres børns skolegang og give dem gode råd til, hvordan de kan gøre det. Mindre end 1 % synes ikke, at det er vigtigt for magasinet. Derudover er ønsket til det nye magasin, at det formidler ny viden på skoleområdet og gode erfaringer fra andre skoler.

 

99 % vil gerne have temaer, der går i dybden med et emne. Topscorerne blandt de emner, som medlemmerne gerne vil læse om er: Skole-hjem-samarbejde, inklusion, skolereform, trivsel og mobning.