Efter lockouten

Minister til skolebestyrelser:

Grib bolden!

I får en endnu større rolle at spille fremover, når de nye rammer for lærernes arbejdstid træder i kraft, lyder budskabet fra Christine Antorini.

Efter regeringsindgrebet skal banen kridtes op på ny rundt om på landets skoler. Ifølge folkeskoleloven skal skolebestyrelserne i forvejen lave principper for arbejdets fordeling mellem lærerne. Det betyder, at skolebestyrelserne bliver en central spiller, der skal være aktiv i forhold til at få placeret de nye streger på rette sted, når de nye arbejdstidsregler træder i kraft. Det mener i hvert fald børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

”Det er vigtigt, at I griber bolden allerede nu og tænker over, hvad det er for en anderledes ledelsesopgave, som I får, nu hvor arbejdstiden skal tilrettelægges lokalt. Det bliver en stor, spændende og vigtig opgave, så I skal overveje, hvordan I kan få lavet nogle principper i de enkelte skolebestyrelser, som gør at jeres rolle bliver mere veldefineret,” sagde hun, da hun besøgte Skole og Forældres hovedbestyrelsesmøde i begyndelsen af maj.

 

Mægler mellem parterne

Ministeren ser gerne, at skolebestyrelserne påtager sig rollen som holdkaptajn og genskaber den gode stemning på skolerne.

”Nu har der jo været nogle meget skarpe holdninger under konflikten, så jeg tænker, at noget af det, som I kunne være med til, er at skabe et rum, hvor parterne kan mødes og tale om, hvordan det på den enkelte skole kan gøres på en ordentlig måde,” sagde hun.

Skole og Forældres formand bakker op om ministerens udmelding.

”Nu bliver det endnu mere vigtigt, at skolebestyrelsen varetager opgaven med at sikre kvaliteten i undervisningen og skaber gode principper for arbejdets fordeling mellem lærerne. Det gælder også fokus på lærernes trivsel med de nye regler,” siger Mette With Hagensen.

 

Hjælpen er på vej

Skole og Forældre er i øjeblikket i gang med at producere et vejledningsmateriale til skolebestyrelserne om, hvad indholdet af et princip for arbejdets fordeling mellem lærerne kunne være, herunder principper for forberedelse. Skole og Forældres skolebestyrelsesmedlemmer vil få materialet tilsendt efter sommerferien i år.