FORÆLDRE

BREVKASSE

?

Lektielæsning i weekenden

 

Hej

Min søn går i 1. klasse og får lektier for om fredagen, som skal være lavet til mandag. Kan det være rigtigt, at man må det? I bund og grund svarer det jo til, at vi andre skulle sidde og arbejde hver weekend.

Med venlig hilsen BT

 

Kære BT

Der er ingen centrale regler om, at skolen ikke må give lektier for. Det er noget, der afgøres på den enkelte skole. Ifølge folkeskolelovens § 44 er det skolebestyrelsen, der skal fastlægge principper for skolens virksomhed, herunder brug af lektier. Jeg synes, du skal tale med din søns lærere om det uheldige i at give lektier for i weekenden, hvor familien burde have fri til at hygge sig sammen. Du kan eventuelt tale med andre forældre og høre, om de synes som dig og så henvende jer sammen eller tage spørgsmålet op på et forældremøde. Hvis I ikke møder forståelse her, kan I bede skolens ledelse eller skolebestyrelse om dens retningslinjer for lektier og måske lægge op til en ændring af retningslinjerne, hvis I finder det nødvendigt.

 

Venlig hilsen

Karsten Vestergaard,

Forældrerådgivningen

 

 

 

 

 

 

Skoleskift

 

Hej Forældrerådgivning

Vi overvejer at flytte, og har en dreng, som går i 2. klasse.

Ved I, om der er regler for, hvordan og hvornår man kan skifte skole?

Venligst K

 

Kære K

Et barn har som udgangspunkt ret til at blive optaget på den skole, som ligger tættest ved hjemmet - den såkaldte distriktsskole. Barnet har også ret til at blive ved med at gå på den skole, det er indskrevet på, selvom forældrene flytter. Derudover er der i Danmark frit skolevalg, så man kan frit vælge den skole, man ønsker, men en skole kan sige nej til optagelse af eleven, hvis den ikke har ledige pladser.

Principielt kan udmeldelsen eller skoleskiftet foretages, hvornår man vil, men oftest er det mest hensigtsmæssigt, at det foregår, når det nye skoleår begynder.

 

Venlig hilsen

Martin Karbech Mouritsen,

Forældrerådgivningen

 

 

 

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, som har til formål at give råd og vejledning til alle forældre, der oplever, at deres børn har problemer i skolen. Rådgiverne har stor erfaring med og viden om skoleområdet. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi udvalgte spørgsmål og svar fra Forældrerådgivningen i anonymiseret form. Du kan kontakte Forældrerådgivningen på telefon 7025 2468 fra  kl.10-14 på hverdage eller sende en mail til: cb@skole-foraeldre.dk

 

Se også flere spørgsmål og svar på: www.foraeldreraadgivningen.dk

SKOLEBESTYRELSESMEDLEMMER

?

BREVKASSE

Voldelig adfærd

 

Hej Skole og Forældre

Jeg er formand for en skolebestyrelse og blevet orienteret om en medarbejder på skolen, der har haft en adfærd, der er fortolket af nogle som voldelig. Hvad gør vi som skolebestyrelse i en sådan sag?

Med venlig hilsen C

 

Hej C

Ministeriet for Børn og Undervisning skriver i deres vejledning til skolebestyrelsesmedlemmer om klagesager, at de opfordrer forældrene til at løse konflikten gennem klasselæreren eller skolens leder. Eventuelt kan sagen tages op som et punkt på skolebestyrelsens møde, hvorefter skolens leder må tage affære.

Skolebestyrelsen har ikke ret til at gå ind i konkrete personsager, men kan bede skolelederen om en redegørelse for forløbet i sådanne sager. Skolebestyrelsen kan ikke pålægge skolelederen at behandle en klage på en bestemt måde. Men hvis bestyrelsen er utilfreds med skolelederens handlemåde, kan den klage til kommunalbestyrelsen.

Hvis der gentagne gange er rejst kritik af en bestemt lærer, uden skolens leder har foretaget sig noget, der har betydet ændringer eller forbedringer, er det skolebestyrelsens pligt at gå videre med sagen. Konkret kan det være over for chefen for kommunens skoleforvaltning eller lignende.

 

Venlig hilsen Skole og forældre

 

Besked om holddannelser

 

Hej Skole og Forældre

Jeg er skolebestyrelsesmedlem og forælder til en dreng i 1. klasse, hvor vi har modtaget et brev om, at skolens to 1. klasser fremover skal have fælles aktiviteter, hvor der arbejdes på tværs af klasserne i to lektioner om dagen, Ændringerne har ikke været nævnt på et bestyrelsesmøde, hvilket jeg synes er noget mærkeligt! Skal vi ikke informeres ved så store strukturelle ændringer?

Med venlig hilsen L

 

Hej L

Der er sådan set ikke noget i vejen for, at en skoleleder kan beslutte, at der skal være holddannelse resten af året, men ifølge folkeskolelovens § 44 kan I bede skolelederen redegøre skriftligt for situationen i de pågældende klasser, og de løsninger som er iværksat, og blive informeret om holddannelsens baggrund og formål m.v.

Ifølge folkeskolelovens skal skolebestyrelsen også udarbejde et princip for undervisningens organisering. Dette princip kan indeholde formuleringer om principperne for holddannelse. Hvis I har sådan et princip og holddannelse er omtalt, kan I bede skolelederen skriftligt redegøre for, hvordan de beslutninger han/hun har truffet, overholder det princip I har vedtaget.

I bør sige til skolelederen, at for at fastholde et godt samarbejdsklima mellem skolelederen og skolebestyrelsen er det hensigtsmæssigt, at I informeres inden han/hun tager store beslutninger. Særligt af hensyn til at sikre en god kommunikation med de berørte forældre - så I ved, hvorfor ændringerne bliver lavet osv., men også for at sikre, at de principper I har vedtaget bliver fulgt.

 

Venlig hilsen Skole og forældre

 

 

 

 

Skole og Forældres rådgivning for skolebestyrelsesmedlemmer er for medlemmer af Skole og Forældre. Rådgivningen kan vedrøre alle spørgsmål om arbejdet i en skolebestyrelse og børns skolegang og besvares af erfarne rådgivere. Medlemmer har mulighed for at ringe på 33 26 17 21 på hverdage fra 9-14 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi uddrag af udvalgte spørgsmål og svar fra rådgivningen. Teksten er anonymiseret og forkortet af redaktionen.

 

Du kan læse mere om udvalgte problemstillinger for skolebestyrelser på

www.skole-foraeldre.dk/opslagsbog