kort nyt

Sådan taler

du med dit

barn om hash

 

”Forælder til Hashryger” er, ifølge forlaget, den første bog af sin slags, der giver konkrete bud på, hvordan forældre kan hjælpe deres børn til at komme ud af et hashmisbrug. Den henvender sig også til forældre, der har børn i den alder, hvor der er en stor sandsynlighed for, at de bliver præsenteret for hashrygning.

 

Skolebørnsundersøgelsen fra 2010 viste, at 14 % af pigerne og 17 % af drengene i niende klasse har prøvet at ryge hash mindst en gang, og henholdsvis 4 % og 6 % har røget hash mindst 10 gange i deres liv. Rådene i bogen bygger på forfatter, Christopher Schmitz’s erfaringer med hash-afvikling og forældrecoaching gennem flere år.

 

Bogen udkom 1. maj og lå i

den måned nr. 10 på Best­sellerlisten hos Arnold Busck.

 

Se mere på:

www.komphash.dk

HÅNDSPRIT NEDSÆTTER

SYGEFRAVÆR

Hvis eleverne spritter deres hænder af tre gange dagligt, får de omkring en tredjedel færre sygedage og en femtedel færre sygeperioder, viser en videnskabelig undersøgelse.

 

Brug af håndsprit er mere effektivt end håndvask med vand og sæbe, når det gælder om at forebygge sygdom blandt skoleelever, er en af konklusionerne. Hygiejnesygeplejersken bag undersøgelsen peger på, at det kan være svært for skolerne at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om maksimalt 10-15 børn per toilet, som oftest er det eneste sted, hvor eleverne kan vaske hænder. Spritdispensere kan derimod hænges op overalt, hvor der er brug for det. Det anbefales, at skolen får en hygiejnepolitik.

 

Kilde: ”Comparative studies of hand disfection and handwashing procedures as tested  by pupils in intervention programs” af den danske hygiejnesygeplejerske Inge Nandrup-Bus

Kommuner gør børn trafiksikre

Stadig flere kommuner og skoler sætter målrettet ind for at gøre børnene sikre i trafikken.

”Kommunernes Skoletrafikundersøgelse” er gennemført af Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden. Formålet er at få kommunerne til at prioritere arbejdet med trafiksikkerhed for børn og unge i kommunen og på skolerne. 94 ud af 98 kommuner har i 2013 deltaget i undersøgelsen.

 

Se hvor mange point, hver kommune har fået: www.sikkertrafik.dk/trafikpolitik

Hvad er en god lærer?

Det er én, der har høje faglige forventninger til eleverne og tester dem ofte, viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Andre karakteristika ved de lærere, der skaber de bedste resultater for eleverne, er:

 

•  De er konsekvente i forhold til, at eleverne overholder aftaler og skaber ro i klassen.

•  De har et godt socialt miljø i deres klasser.

•  De afholder mange undervisningstimer med en effektiv udnyttelse af tiden.

•  De mødes ofte i et team med klassens faglærere.

 

Undersøgelsen er den første større danske undersøgelse af, hvilken betydning lærernes undervisning og baggrund har for elevernes faglige præstationer. Resultaterne bygger blandt andet på spørgeskemaundersøgelse blandt 1.130 lærere og 4.311 elever samt data om 46.390 elevers karakterer og sociale baggrund.

Tilmeld dig her og få Skolebørn direkte i din mailboks

Elever savner bevægelse

Børnenes udsagn får nu Børnerådet til at kræve, at

aktivitet og varieret undervisning bliver prioriteret højt i den nye skolereform.

 

Læs hele undersøgelsen på www.boerneraadet.dk

Eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen, viser en ny undersøgelse fra Børnerådet, der er foretaget blandt 1.900 skolelever i 7.-10- klasse i Roskilde Kommune.

 

69% vil have undervisning,
der indeholder mere bevægelse.

 

68% vil have flere besøg på virksomheder.

 

60% vil have mere undervisning,
der foregår udendørs.

 

43% synes altid eller ofte,
undervisningen er ensformig.

 

35% synes altid eller ofte,
at undervisningen er kedelig.