Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2017

SIDE 5/19

Leder

”Forældre
gør en forskel”

Det vil være rigtig svært at finde en forælder eller en ansat i en skole, som vil sige, at forældre ikke har en rolle i skolen. Det vil blive mindst lige så svært at få et enslydende svar fra de samme personer om, hvilken rolle forældrene har i skolen.

   Tænk blot på den debat, der dukker op indimellem om forældre, der afleverer deres børn på skolen om morgenen. Straks er der et kor af forældre, lærere og pædagoger, som mener, forældre slet ikke skal ind på skolen, og gerne med begrundelsen: ”Det gør ikke de i Finland.” Underforstået, at skal vi gøre det lige så godt som Finland, skal forældrene ikke ind over skolens dørtærskel. Det er i øvrigt en skrøne, for forældrene kommer indenfor på de finske skoler.

   Forældre har en rolle, både fordi der i folkeskolens formålsparagraf står, at skolen skal løse sin opgave i samarbejde med forældrene, men også fordi det faktisk giver mening at inddrage og involvere forældrene i skolen, både i bestyrelsen, i klassens fællesskab og for den enkelte elev.

   Udenlandsk forskning siger det igen og igen: Forældre gør en forskel, både for børnenes faglige resultater, for børns trivsel og for klassefællesskabet. Vi begynder også at se det i Danmark, for eksempel når forældre læser med deres børn og taler om bøgerne, så bliver børnene glade for at læse og dygtige læsere.

   Forældrenes rolle er at være forældre, forældre skal aldrig være mini-lærere eller -pædagoger. Forældre kan støtte op om skolens arbejde og aktiviteter ved at tale med deres børn om skolen og vise interesse for det, der sker der. Og skolens personale kan involvere forældrene i undervisningen og aktiviteter på skolen, når de vurderer, at det kan styrke undervisningen eller klassens trivsel.

    Forældrenes rolle spilles primært derhjemme, da vi jo ikke er med i skolen og ikke kan fjernstyre børnene, når de sidder i klassen med 24 andre børn på nogenlunde samme alder. Det, forældre kan hjemmefra, er at forberede børnene på skolens fællesskab og opgaver, så børnene kommer forberedte i skole og er klar til at indgå i det fællesskab, som skolen og klassen er. Det betyder en pakket taske og et åbent sind over for fag, aktiviteter og ikke mindst

klassekammeraterne.

   Efterhånden som børnene bliver ældre, kan de selvfølgelig selv klare disse opgaver, men selv når børnene kan selv, er det stadig vigtigt, at forældre støtter op og engagerer sig i børnenes skolegang, fordi det styrker børnenes motivation og interesse for skolen. Forældrenes rolle kan også være i skolebestyrelsen og som kontaktforældre med fokus på klassens fællesskab, vigtigst af alt er, at vi viser vores børn, at skolen er vigtig.

 

Undervisningsminister Merete Riisager: ”Skolen har ansvaret i skolen”

LÆS OGSÅ:

LÆS MERE:

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk