Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2017

SIDE 12/19

Forældrefidus:

Spil klassens
forældre sammen

FOTO: ELISABETH LYKKE NIELSEN

Det kan være rigtig svært at få hul på svære diskussioner og formulere spiselige aftaler i klassen. Forældrefiduser.dk foreslår, at I spiller jer frem til løsningerne.

Sådan gør I:

 

•  Del forældrene i grupper af 4-6 deltagere.

 

•  Fordel alle de forskellige kort på bordet, og vælg hver især et dilemma-, billed- eller blankt kort, I har lyst til at tale om.

 

•  Læg de valgte kort med bagsiden op. Læg resten af kortene væk.

 

•  Træk på skift et kort, læs det højt, og udtryk hver især jeres mening om emnet.

 

•  Når runden er færdig, så brug fem minutter på at drøfte forældregruppens rolle og ansvar i forhold til emnet.

 

•  Efter 30 minutter skal hver gruppe vælge det kort, der gav anledning til den bedste snak, og fremlægge det for de andre grupper. De andre forældre får tid til at kommentere.

 

•  Formuler forældreaftaler sammen på baggrund af fremlæggelserne.

 

Forberedelse: ½ time til at sætte sig ind i materialet og forberede kortene.

Varighed: 45 eller 90 minutter.

Sted: Ved et forældremøde.

Deltagere: Forældre og evt. lærer som facilitator.

 

Læs hele fidusen og download bl.a. vejledninger og dilemmakort på www.foraeldrefiduser.dk

Vil du inspirere

kontaktforældrene

på din skole?