FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 7/17

Hurtig feedback:  Eleverne i 3. klasse på Tweedmouth West First School får feedback på deres opgaver af læreren i løbet af timen og får mulighed for at rette deres fejl med det samme. Umiddelbar feedback har den største effekt på elevernes læring, viser forskningen.

Mulighed for forbedring: Alle lærere på Tweedmouth West First School retter

elevernes opgaver ved hjælpe af farvekoder. Den grønne farve betyder, at læringsmålet er nået. Den pink farve betyder, at eleven selv skal reflektere over, hvad fejlen er i forhold til de opstillede læringsmål. Eleven skal efterfølgende forbedre sin egen opgave med blå. De andre to skoler, som Skolebørn besøgte, har lignende systemer til feedback.

Selvevaluering: Når eleverne får en opgave for, får de en seddel med succeskriterierne for den tekst, de skal skrive. Efterfølgende skal eleverne markere, hvor de har levet op til disse succeskriterier. Hvor bruger de eksempelvis fakta og ikke meninger? Har de husket beskrivende overskrifter? Har de brugt sproglige billeder, der hjælper læseren til at forstå indholdet? Eleverne lærer allermest, når de kan give sig selv feedback, viser forskningen.

Konkret: ”Du skal arbejde hårdere”, ”du skal klare dig bedre”, ”fortsæt det gode arbejde”. Den type feedback ville en elev på Seaham School of Technology aldrig få. ”Feedback skal være realistisk og specifik. I stedet kunne det være: Hvis du om fire uger, kan alle delene i et hjerte og forklare deres funktion, så får du karakteren B i stedet for et C,” forklarer lærer Renee O’Brien.

Prøver: På skolen i Berwick bruger de ofte korte test på omkring tre minutter. For eksempel i begyndelsen og slutningen af en time for at gøre det synligt for eleverne, hvad de har lært i løbet af timen og få dem til at reflektere over det. De ældre elever kan have minitest i en periode på et par uger og selv tegne grafer over deres udvikling.  ”Når de kan se, at de forbedrer sig hver dag, får de selvtillid og bliver motiverede,” fortæller skoleleder, Anne Rutherford.

 

Refleksion:  Det er en politik på Seaham School of Technology, at alle elever skal forbedre deres opgaver ud fra den feedback de får. Det kalder de ”Dedikeret forbedrende reflektionstid” – i daglig tale DIRT (Dedicated, Improvement, Reflection Time)

”Vi kan se, at de elever, der er gode til DIRT, gør større fremskridt end andre,” fortæller skolens statisktiker David Langland.

”Når vi skal bedømme vores egne opgaver, lærer vi, hvad man skal gøre for at få et bedre fagligt resultat. På den måde får man udfordret sig selv og strækker sin faglighed. Hvis ikke jeg blev skubbet til på den måde, ville jeg ikke prøve selv. Derfor lærer jeg mere af det.”

 

Naomi Baker 11. klasse,

Seaham School of Technology

Feedback fra elev til lærer: Lærerne søger på forskellig vis at få feedback på undervisningen fra deres elever. Her er eksempelvis en hjemmeopgave fra 2. klasse, hvor eleverne skal fortælle, hvad de synes har været spændende i undervisningen og, og hvad de gerne vil lære mere om. Lærerne prøver derefter at imødekomme elevernes ønsker, hvis det er muligt.

”Vi prøver at lytte til elevernes ønsker. Vi har et nationalt pensum, men hvis eleverne har en interesse i OL eller papirflyvere, så forsøger vi at designe undervisningen omkring det. Vi vil ikke ændre eleverne, men modellere omgivelserne efter dem.”

Anne Rutherford, skoleleder på Tweedmouth West First School

 

Ledelsen interviewer elever om undervisningen

 

På Seaham School of Technology bliver et par elever fra alle klasser interviewet af skolens ledelse om deres oplevelse og udbytte af undervisningen tre gange om året. Elevernes pointer bliver fremstillet for læreren i en anonym form.

”Det er en uformel og afslappet stemning, hvor man føler, at man kan være ærlig. Jeg fortalte for eksempel, at jeg nogle gange synes, at det var svært at forstå, hvad min lærer sagde i engelsk. Lærerne bruger vores feedback til at gøre deres undervisning bedre. Jeg oplever, at lærerne tager det til sig og prøver at gøre tingene anderledes, hvis der er noget, der ikke virker,” fortæller en elev på skolen.

Elevinterviews bliver også brugt i forbindelse med afprøvninger af nye metoder. For eksempel har skolen i en periode afprøvet forskellige typer af hjemmearbejde, som eleverne efterfølgende har evalueret.

Selvevaluering: Se hvordan eleverne i slutningen af en time skal evaluere deres egen præstation. Har de husket store bogstaver, punktummer og stavet rigtigt? Hvordan er deres forståelse af dagens emne og hvordan har deres indsats været?

P.S. Videoen er på engelsk