Forrige - Næste

SIDE 15/17

BREVKASSE

?

FORÆLDRE

Skoleudsættelse

 

Kære Forældrerådgivning

Jeg tillader mig at stille et spørgsmål, som I formodentlig har fået et hav af gange, nemlig om vi som forældre har ret til at kræve, at vores barn får skoleudsættelse.

Vi har en dreng på fem år, der fylder år i november. Vi har nogle bekymringer omkring skoleparathed, der handler om, at han virker umoden, f.eks. leger han næsten kun med de mindre børn i børnehaven. Desuden er han super distræt, og ofte skal man kalde mange gange på ham for at få kontakt. Pædagogen har også bemærket, at han ofte virker fraværende. Han trives i øvrigt godt, men jeg synes slet ikke, han virker klar til at gå i skole.

Jeg har netop spurgt pædagogen, hvorvidt det er muligt at søge om skoleudsættelse og fik beskeden, at det kan vi godt droppe helt. Dels er vi for sent ude (vi har dog intet fået at vide om en skæringsdato i forhold til dette), og dels har han hverken en diagnose eller store problemer. Vi har fået at vide af flere, at det nærmest er umuligt at få skoleudsættelse. Men jeg må sige, at jeg er skuffet over dette og vil spørge jer, om der er noget som helst, jeg kan gøre?

Venligst, S

 

Hej S

Du har helt ret. Du stiller et meget aktuelt spørgsmål, da indskrivning i skolen er godt i gang. Ifølge Folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Det kan give problemer, hvis man har et umodent barn, der er født i efteråret – det er oftest drenge. Men der er mulighed for at søge udsættelse. I § 34 stk. 2 står der: Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.

I dit tilfælde har du altså ret til at søge om udsættelse - og der er ikke krav om bestemte diagnoser eller andet. Det er barnets udvikling, der tæller. Mange kommuner kræver, at PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) undersøger barnet og kommer med en udtalelse. Det kan du ikke modsætte dig, hvis du søger udsættelse, og det er en rigtig god idé at få en uvildig bedømmelse af din søns modenhed i forhold til skolestart.

I praksis har mange kommuner uddelegeret afgørelsen til skolelederen på distriktsskolen, men hvis denne ikke vil tage jeres anmodning alvorligt, kan I altid klage til kommunalbestyrelsen.

Sagt lidt firkantet, har I ret til at søge, men ikke ret til at få udsættelse. Det kommer an på en konkret vurdering.

Nogle kommuner har et skema, der skal udfyldes, andre skal man skrive en begrundet ansøgning til. Det kan du læse om på kommunens hjemmeside.

Det er skolens pligt at møde eleverne på det udviklingstrin, de er på, så hvis der ikke gives udsættelse, må man indrette skoledagen, så den også passer til små, umodne drenge. Du er altid velkommen til at skrive igen eller til at ringe til forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68 hvis du har yderlige spørgsmål. Der er åbent på hverdage fra kl. 10 til kl. 14.

 

Venlig hilsen og held og lykke med projektet

Forældrerådgivningen

 

 

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, som har til formål at give råd og vejledning til alle forældre, der oplever, at deres børn har problemer i skolen. Rådgiverne har stor erfaring med og viden om skoleområdet. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi udvalgte spørgsmål og svar fra Forældrerådgivningen i anonymiseret form. Du kan kontakte Forældrerådgivningen på telefon 7025 2468 fra  kl.10-14 på hverdage eller sende en mail til: cb@skole-foraeldre.dk

 

Se også flere spørgsmål og svar på: www.foraeldreraadgivningen.dk

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk