Forrige - Næste

SIDE 7/17

En kontrakt

mellem elev,

forældre og skole

TEMA: LÆRINGSMÅL

På Østerbyskolen i Vejen har ti unge mønsterbrydere indgået en kontrakt med skolen og deres forældre. Målet er at ruste dem til at kunne tage en ungdomsuddannelse. Vejen dertil består af en række nedskrevne delmål, der løbende bliver evalueret.

TEKST OG FOTO: BIRGIT SØES RASMUSSEN

Ti elever fra Østerbyskolens overbygning, som tidligere havde store problemer med pjæk, og i det hele taget trivedes dårligt med at gå i skole, ser nu lysere på deres fremtid. Mønsterbrydningskontrakten, som de har skrevet under på, har i løbet af ganske kort tid vist resultater. De unge er blevet gladere og mere tillidsfulde, de laver lektier og får højere karakterer.

”Midlet er delmål, som de unge kan overholde. Det kan f.eks. være at gå fra 90 procents fravær til 40 procent, og der fra til nul procent. Det handler om at sætte realistiske delmål, som kan realiseres. Succes avler succes, og så får de mod på at tage endnu et skridt,” forklarer Charlotte Gabelgaard, som er én af skolens to trivselsvejledere, der har snor i mønsterbryderne.

Hun har samtaler med dem hver uge, hvor målene evalueres og justeres. Udgangspunktet er altid en interesseret spørgen ind til elevens trivsel. Møderne sikrer, at de unge ikke ryger af banen, og de viser, at trivselsvejlederen altid er der for dem. Hun kan kontaktes døgnet rundt via mobil eller mail.

Mens skolens elevplaner bliver opdateret to gange årligt på Østerbyskolen, sker det løbende for mønsterbrydningskontrakterne, men der er også sammenfald. F.eks. når det gælder punkter som fravær og karakterer. Trivselsvejlederne arbejder tæt sammen med de unges klasselærere, der bliver orienteret om delmålene, der indgår i elevplanerne.

 

Alle bakker op

Det er ikke kun de unge, som har forpligtet sig på at arbejde hen imod at blive uddannelsesparate. Deres lærere og forældre har også skrevet under på kontrakterne. Forældrenes del af aftalen går ud på, at de skal være støttende og spørge ind til lektierne.

”Projektet kan kun lykkes, hvis alle vil det og arbejder sammen om det. Forældrene er glade for, at der nu sker noget. En af mødrene sagde til mig, at det er som at have fået en ekstra højre arm, at hun nu ikke mere er alene om at takle problemerne med for meget fravær,” forklarer Charlotte Gabelgaard.

Østerbyskolen har sat alle sejl til i forhold til udskolingseleverne, men mønsterbrydningsprojektet skal bredes ud til efterhånden at omfatte elever på alle klassetrin ud fra devisen ”jo før, jo bedre”. Alle årgange har fået en trivselsvejleder tilknyttet, men kontrakterne er forbeholdt de unge.

Charlotte Gabelgaard mener, at mange skoler med fordel vil kunne kopiere Østerbyskolens model. Såvel undervisningsministeren som flere skoler har været på besøg for at høre om projektets erfaringer.

 

 

 

”Før var Emilie skoletræt, og hun fortalte sjældent noget herhjemme, for jeg måtte ikke vide, når hun pjækkede. Projektet har gjort hende gladere og mere tillidsfuld, og nu får jeg alt at vide”.

 

”Mit mål er at sige noget mere i timerne, og at blive bedre til at lave lektier. Det går bedre i fysik. Jeg er også blevet bedre til at koncentrere mig, fordi jeg er blevet opmærksom på, at så skal jeg ikke lave så meget derhjemme”.

 

”Mine mål er at blive bedre til at lave lektier, blive på skolen hele dagen og få bedre karakterer. Det går rimelig godt. Jeg er gået fra 4 til 7 i matematik”.

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk