Forrige - Næste

SIDE 4/17

TEMA: LÆRINGSMÅL

Skolebørns undersøgelse:

ELEVPLANEN IFØLGE LOVEN (UVM.DK)

 

 

Formålet er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse.

 

 

Formålet er at styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen

 

Formålet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem

 

 

Elevplanens statusdel skal indeholde oplysninger om resultater af den løbende evaluering i undervisning i alle fag.

 

Det fremadrettede perspektiv er afgørende for, at den enkelte elev bringes videre i forhold til sin læring.

 

Der skal laves elevplan for alle elevens fag

ELEVPLANEN IFØLGE FORÆLDRENE

(jf. Skolebørns undersøgelse)

 

I hvor høj grad oplever du, at læreren bruger elevplanen som en del af undervisningen?

I høj grad: 9 %      I nogen grad: 18 %     Kun lidt 18 %      Slet ikke: 20 %      Ved ikke: 36 %

 

Bliver der fulgt op på, hvordan det går i forhold til de opstillede mål?

Ja: 40 %      Nej: 30 %      Ved ikke: 31 %

 

Er det en del af elevplanen, hvordan du som forælder kan støtte op om dit barns læring?

Ja: 27 %      Nej: 50 %      Ved ikke: 23 %

 

Er der lavet en form for test, der danner grundlag for elevplanen?

Ja: 50 %      Nej: 18 %      Ved ikke: 32 %

 

Er der i elevplanen konkrete mål, som er sat personligt for dit barn?

Ja: 44 %      Nej: 34 %      Ved ikke 23 %

 

Er der sat læringsmål op for alle fag?

Ja: 35 %      Nej: 38 %      Ved ikke: 27 %

> <

ELEVPLANEN MANGLER BRUGBARHED OG KLARHED

 

I hvor høj grad oplever du, at dit barns elevplan er med til at udvikle ham/hende personligt, socialt og fagligt i skolen?

I høj grad: 8 %      I nogen grad: 23 %      Kun lidt: 20 %      Slet ikke: 24 %      Ved ikke: 25 %

 

Står det klart for dig, hvad der er formålet med dit barns elevplan?

I høj grad: 20 %      I nogen grad: 37 %      Kun lidt: 19 %     Slet ikke: 13 %       Ved ikke: 11 %

 

Oplever du, at det er klart for dit barn, hvad der er formålet med hans/hendes elevplan?

I høj grad: 10 %      I nogen grad: 27 %      Kun lidt: 22 %       Slet ikke: 28 %       Ved ikke: 14 %

FORÆLDRE EFTERLYSER MÅL FOR DERES BØRN OG SAMARBEJDE MED LÆRERNE

 

60 % af forældrene oplever, at der ikke er sat nogle konkrete læringsmål for deres barn i skolen.

 

95 % af forældrene mener, at det kunne styrke deres børns udvikling i skolen, at der bliver sat konkrete, individuelle mål for dem.

 

55 % svarer, at de mål, der er lavet for deres børn ikke er lavet i samarbejde med forældrene.

 

96 % af forældrene vil gerne samarbejde med lærerne og deres børn om at opstille mål for den faglige, sociale og personlige udvikling.

 

99 % vil gerne støtte deres barn i at nå de mål, der er sat op for dem i skolen.

 

92 % vil gerne have mere viden om, hvordan de kan give deres barn feedback.

 

Magasinet Skolebørn · Nr. 5 - December 2013, 79. årgang · (dateret fra første nummer af Forældreraadstidende) · Oplag: 10.500 · Magasinet udkommer 4 gange om året · Deadline for næste nummer: 20. december 2013 · ISSN: 1398-1269 · Redaktion: Redaktør: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk · Ansvarsh. red. Mette With Hagensen · Redaktionssekretær: Lizzi Ege Johansen · Layout: Woer+Gregorius · Tryk:  Jørn Thomsen Elbo A/S · Annoncer: Maj Carboni (DJ), mc@skole-foraeldre.dk  · 28933680 · Abonnement: Trykudgave, personligt helårs: kr. 600,- · Tillæg for ekstra trykte magasiner til medlemsskoler: 260,- pr. år. Artikler bragt i Skolebørn er ikke nødvendigvis udtryk for Skole og Forældres politik · Forsiden: Foto af Lars Bertelsen.

 

Landsorganisationen Skole og Forældre blev stiftet i 1935. Medlemmerne er forældrerepræsentanterne i 80 % af folkeskolens skolebestyrelser. Organisationens aktive er selv forældre fra skolebestyrelser

 

Sekretariatet: Kvægtorvsgade 1 · 1710 København V · Telefon: Mandag-fredag 9-14 på 33261721

post@skole-foraeldre.dk - www.skole-foraeldre.dk