Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 3/2018

SIDE 10/19

Hvordan ruster vi bedst børnene til fremtiden?

Vi har spurgt tre prominente personer om deres bud.

Eske Willerslev

DNA-forsker, professor og leder af Center for GeoGenetik ved Københavns Universitet

”De vigtigste egenskaber er at lære børnene nysgerrighed og arbejdsomhed”

Hvad er det vigtigste, skolen kan lære eleverne for at klæde dem på til fremtiden?

”Familie og skole bør dyrke og stimulere både nysgerrighed og arbejdsomhed, men hvis jeg skal placere ansvar, må en af skolens vigtigste opgaver være at stimulere børnenes nysgerrighed på verden. Jeg mener, det er langt vigtigere end Pisa-tests og alt det andet, man stopper ned i halsen på lærere og elever i dag. Det kedeligste i verden er at læse, hvad andre har gjort, eller lave forsøg som titusinder af elever har gjort før dig. Jeg bliver helt nedtrykt bare ved tanken om min tid i fysik og kemi, som så sådan ud. Skolen skal gøre læringen spændende. Den skal tale til fantasien, eventyreren og børnene skal have lov til at udforske og lave forsøg. Jo mere de ved om verden, og den kontekst ting findes i, desto mere spændende bliver den simpelthen. Og jo bedre de forstår verden, jo bedre bliver de til at navigere og træffe kloge beslutninger for sig selv og det samfund, de lever i. Men motivationen for søgen efter viden og forståelse er nysgerrighed.”

 

Hvad er det vigtigste, forældre kan lære deres børn for at klæde dem på til fremtiden?

”Forældre bør især lære børnene arbejdsomhed og evnen til ikke bare at give op, når de møder modstand. Arbejdsomhed er forudsætningen for at blive god til det, du beskæftiger dig med. Du kan være nok så klog, men uden flid vil du ikke nå langt. Et normaltbegavet barn, der er flittigt, vil klare sig bedre i livet og sandsynligvis blive mere tilfreds end en “lille Einstein”, der hurtigt giver op, er min erfaring. Men hvis man øver sig på noget, man har svært ved, bliver man bedre til det. Det er ikke let, men det er måske den vigtigste lektie i livet. Personligt var jeg aldrig den bedste eller hurtigste i klassen. Nogle gange var jeg den dårligste. Men jeg lærte hen ad vejen, at hvis jeg arbejdede ti gange mere end de bedste, så kunne jeg blive en af de bedste.”

 

”Vi har brug for mennesker, der kan tænke kreativt og indgå i fællesskaber”

Hvad er det vigtigste, skolen kan lære eleverne for at klæde dem på til fremtiden?

”I min bog bør skolen tænke meget mindre i tests og faste rammer og meget mere i kreativitet og livet efter skolen. Hvis skolen er mere åben over for, at børnene ikke behøver at sidde på skolebænken, eller at for at invitere erhvervslivet ind i skoleklasserne, så tror jeg, at den kunne klæde børnene langt bedre på til at blive meget mere kreativt tænkende. Selvfølgelig skal de lære at læse, skrive og regne og få de fornødne faglige egenskaber for at kunne begå sig, men det vigtigste skolen kan lære dem, må være at være kreative, udforskende og selvtænkende. Hvis skoleskemaet bare én dag om ugen stod på kreativitet, tror jeg, vi kunne rykke på meget. Tag på virksomhedsbesøg, få besøg i klassen af en kunstner, adfærdspsykolog, tømrer – åben deres perspektiver, og gør dem nysgerrige på livet. Samfundet bliver et bedre sted, hvis vi lærer børnene at tænke flere forskellige, selvstændige tanker, og det får en større diversitet, hvis vi gør plads til at dyrke flere forskelligartede talenter.”

 

Hvad er det vigtigste, forældre kan lære deres børn for at klæde dem på til fremtiden?

”Forældre skal lære at have tillid til, at skolen kan varetage sin opgave, og koncentrere sig mere om at opdrage deres børn godt. Rigtig mange børn vokser op med en laissez faire-tilgang til, at de er i centrum 24/7. Det er supervigtigt, at vi opdrager børn med en sund tro på sig selv og egne evner, men noget af det vigtigste, vi kan lære dem, er gode manerer og almindelig respekt. Børn står stærkt i livet, når de kan finde ud af at sige tak, når der skal siges tak, ikke afbryder, når andre taler og kan finde ud af at tage hensyn. Det lærer dem dybest set at indgå i fællesskaber, og det bliver samfundet på alle måder rigere af.”

 

Birgit Aaby

Iværksætter, storaktionær og paneldeltager i

”Løvens Hule” på DR

Svend

Brinkmann

Forfatter, kritiker af selvudviklingskulturen og professor i almenpsykologi ved Aalborg Universitet.

”Børn skal lære at være kritiske over for autoriteter
– af autoriteterne”

Hvad er det vigtigste, skolen kan lære eleverne for at klæde dem på til fremtiden?

”Vi hører meget om, at alting er under konstant forandring, men efter min mening er de væsentligste ting i livet ganske vedvarende. Når det drejer sig om, hvad der skal til for at blive et godt og ordentligt menneske, der kan deltage i demokratiske fællesskaber, er der ikke meget, der har forandret sig siden de gamle grækere. Og det er netop skolens opgave at skabe kritiske, myndige borgere, der kan genskabe og forny vores samfund. Desuden skal skolen lære eleverne, at det ikke er alt, forældrene siger, der er rigtigt.”

 

Hvad er det vigtigste, forældre kan lære deres børn for at klæde dem på til fremtiden?

”Forældrene skal lære børnene, at det ikke er alt, skolen siger, der er rigtigt. Ja, faktisk er noget ikke rigtigt, blot fordi bestemte autoriteter siger det. Hvis noget er rigtigt, er det fordi, det er rigtigt, og ikke fordi lærere, ministre eller professorer siger det. Man skal lære at tage stilling selv og kritisk vurdere autoriteters udsagn. Det kan man paradoksalt nok kun lære, hvis man er underkastet visse autoriteter, der lærer én kritisk tænkning.”

 

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her