Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 9/21


Forsøg

med lektiecafé og faglig fordybelse

Rollespil, yoga

og skak i lektiecaféen

Valgfrihed og variation. Sådan lyder opskriften på lektiecafé

og faglig fordybelse på Grønnevang Skole i Hillerød.

Det er faldet i elevers- og forældres smag.

FFire gange i løbet af sidste skoleår modtog elever og forældre på Grønnevang Skole et “kursus-katalog” med de forskellige aktiviteter i skolens lektiecafé, som de kunne vælge imellem. For de yngste er der eksempelvis målrettede tilbud om læse-, matematik- eller motorisk træning afhængig af elevens behov. Men også en række mere utraditionelle tilbud som for eksempel fortælleværksted eller yoga.

   Elever på mellemtrinnet bliver tilbudt en række tværfaglige kurser, hvor for eksempel matematik bruges i håndarbejde eller billedkunst. De ældste elever kan vælge mellem blandt andet skrivekurser, skoleskak eller eksamensforberedelse i fysik og kemi.

 

Tilfredse forældre og elever

Omkring halvdelen af skolens elever har gjort brug af det frivillige tilbud, der lå ud over den almindelige skoletid sidste skoleår. Selvom alle ikke har været med, vurderer skoleleder, Susanne Oxvig, at tilbuddet har været en succes, hvis man ser på tilfredshed fra elever og forældres side.

   “Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra eleverne om kurserne, og vi synes der er god opbakning fra forældrene,” fortæller hun.

 

Et fordybelsesrum

Susanne Oxvig peger på, at mange børn har svært ved at fordybe sig, og derfor er nogle af tilbuddene til eleverne netop rettet mod at styrke deres evner til at koncentrere sig. For eksempel gennem mindfullness, yoga og børnemassage.

“Idéen er, at det skal være mere end bare et sted, hvor man kommer og laver lektier. Det skal også være et fordybelsesrum,” siger hun.

 

Skal hænge sammen med læringsmål

Susanne Oxvig fremhæver også, at indholdet af faglig fordybelse skal hænge sammen med læringsmålene i den almindelige undervisning. Det betyder for eksempel, at matematiklæreren skal være med til at udforme og gennemføre kurser, der hænger sammen med målene i matematik.

   “Vi har set på, hvordan faglig fordybelse kan understøtte, det der allerede foregår i timerne. Det kan være ved at lave forløb med fokus på børnenes styrker eller svagheder indenfor forskellige fag, men det er vigtigt, at det ikke bare bliver gentagelser af den almindelige undervisning,” understreger hun.

 

Slut med lektier i hjemmet?

Eleverne kan også få hjælp til lektierne i lektiecaféen. Stod til det Susanne Oxvig ville det være godt, hvis lektierne blev lavet færdig i skolen, men skoleåret har vist, at interessen for de ekstra timer med lektiecafé og faglig fordybelse falder jo højere klassetrin, eleverne går på, og det betyder, at mange tager lektierne med hjem alligevel.

”Mange børn har svært ved at fordybe sig, og derfor er nogle af tilbuddene til eleverne netop rettet mod at styrke deres evner til at koncentrere sig. For eksempel gennem mindfullness, yoga og børnemassage.” Siger Susanne Oxvig

LÆS OGSÅ Det mener forældrene om lektiehjælp/faglig fordybelse

LÆS OGSÅ Her er eleverne glade for lektiehjælpen

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD