Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 18/21

Giv dine børn oplevelser på to hjul

I år har Alle Børn Cykler indledt et samarbejde med Naturens Dag, som finder sted i hele landet d. 13. september – den sidste søndag i Alle Børn Cykler-kampagnen.

 

”De fleste ved jo godt, at cykling er sundt og styrker børns indlæring og koncentration i skolen. Men det, der gør det rigtig sjovt at cykle, er jo alle de oplevelser og den store frihed som cyklen giver. Børns radius udvides radikalt, når de selv kan cykle over til deres venner eller bare en tur ud i det blå. Derfor passer vores kampagne rigtig godt sammen med Naturens Dag, der handler om at være nysgerrig og få nogle nye oplevelser. Der er cyklen jo helt oplagt,” siger kampagnechef Maria Bech.

 

Læs mere på www.abc-abc.dk

www.naturensdag.dk

55% af lærerne oplever, at det går dårligere med inklusionen i folkeskolen i år i forhold til sidste år, viser en undersøgelse i Fagbladet Folkeskolens lærerpanel. Kun 2 procent oplever, at det går bedre. Baggrunden er blandt andet for lidt støtte til de inkluderede elever, og at skoledagen er blevet mere uoverskuelig. Seks ud af ti lærere i undersøgelsen siger, at der ikke er fulgt støtte med til de inkluderede elever.

Mobiltelefoner i timen

giver dårligere resultater

Skoler, hvor eleverne ikke må have mobiltelefoner med, har bedre test-resultater end skoler, hvor eleverne gerne må have mobilen med. Det viser ny engelsk forskning fra The London School of Economics and Political Science, som har undersøgt, hvordan eleverne klarer sig før og efter et forbud af mobiltelefoner. Eleverne opnår i gennemsnit 6,41 procent bedre testresultater efter indførelsen af mobilforbud end før. De svageste elever bliver 14,23 procent bedre.

Svært at få job efter specialklassen

 

Det kan være svært at komme ind på arbejdsmarkedet, når man har gået i specialklasse i skolen. Det dokumenterer en undersøgelse af, hvordan det er gået 2.700 unge fra Silkeborg Kommune.

   De 18-21 årige fra specialklasserne er markant overrepræsenteret, når det gælder ledighed, sygedagpenge og førtidspension, og de er oftere end jævnaldrende i kontakt med andre dele af det offentlige system. Undersøgelsen fortæller ikke, hvorfor de unge gik i specialklasse. Heller ikke hvor længe:

   ”Vi  kan  derfor  ikke præcist sætte fingeren på, hvad vi kunne have gjort anderledes. Men vi kan bruge undersøgelsen til grundigt at overveje, hvad vi kan gøre bedre. Specialklasseeleverne er en meget sammensat gruppe, men spørgsmålet er, om vi alligevel kan sætte  målet  højere”,   siger leder af PPR i Silkeborg Kommune, ledende psykolog Poul Skaarup Jensen.

   Forskerne følger også de to årgange i de kommende år.

   ”Det vil give os endnu mere viden, og et meget stort datamateriale som vi også senere kan bruge til at måle, hvilken effekt inklusionen har”, siger Poul Skaarup  Jensen.

 

 

...af landets folkeskoler har ikke udarbejdet en antimobbestrategi, viser en undersøgelse, som Skole og Forældre har lavet i samarbejde med Red Barnet. Det er et krav, at skolebestyrelsen udarbejder en konkret antimobbestrategi som en del af værdiregelsættet. Skole og Forældre og Red Barnet er lige gået i gang med projektet, Dropmob, hvor der udvikles eksemplariske forløb og procesværktøjer til brug for den enkelte skole. Redskaberne bliver tilgængelige i løbet af 2016.

36%

Nu bliver det lettere for landets
skoler at inddrage lokalsamfundet
i undervisningen

Hjælp

til åben skole

Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen. Det er den enkle vision, der ligger bag Fredensborg Kommunes koncept ”Skolen i Virkeligheden”. Landets øvrige kommuner inviteres nu til at dele konceptet og platformen. På hjemmesiden skolenivirkeligheden.dk samles undervisningstilbud fra lokalområdet, så lærere og pædagoger nemt kan tage kontakt til og inddrage lokale formidlere, foreninger, virksomheder og institutioner i de forskellige fag. Formålet er at understøtte skolerne i at inddrage lokalsamfundet, så læringen bliver mere virkelighedsnær og vedkommende for alle elever.

46% så meget steg skolernes brug af vikarer det første halvår med folkeskolereformen i forhold til året før, viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL), som Danmarks Lærerforeningen (DLF) har foretaget.

Psykisk sygdom på skolernes dagsorden

Med et helt nyt undervisningsmateriale sætter Landskampagnen
EN AF OS nu fokus på psykisk sygdom på landets folkeskoler.
Med materialet ”Bryd tavsheden – Ta’ fat i hinanden” ønsker kampagnen at skabe dialog blandt elever, forældre og undervisere for derigennem at bidrage til afstigmatisering af psykisk sygdom. Det er der behov for, viser en undersøgelse blandt 1000 unge med en psykisk lidelse. På spørgsmålet om, hvorvidt skolen eller uddannelsesinstitutionen gjorde noget særligt for at skabe åbenhed om psykisk sygdom, svarede næsten 60 procent nej. Til gengæld svarede næsten halvdelen (46 procent), at de ville ønske, at en studievejleder eller lærer blev opmærksom på deres problemer og tog initiativ til at tale med vedkommende.

 

Oplæg til forældremøder og skolebestyrelser

Materialet indeholder blandt andet fem interaktive film, der opstiller en række dilemmaer i mødet med psykisk sygdom, som eleverne kan drøfte og tage stilling til. Det er desuden meningen, at materialet skal kunne anvendes i forbindelse med udvikling af skolens trivselspolitik eller som oplæg til debat ved f.eks. forældremøder.

 

Find det her: en-af-os.dk/brydtavsheden

 

Skolens iPads er skolens ansvar

Mange forældre har været usikre på om det er dem, der skal erstatte skolens iPad, hvis barnet kommer til at ødelægge den. Det skal de ikke, slår Ankenævnet for Forsikring fast i en ny kendelse.

   ”Det betyder, at det er skolen selv og ikke eleven eller forældrene, der må punge ud, hvis skolens udstyr går i stykker på grund af et hændeligt uheld. Det er en anden sag, hvis eleven har ødelagt skolens udstyr med vilje – dvs. selv er skyld i skaden – så kan man godt blive gjort erstatningsansvarlig,” forklarer Anja Lintrup Sørensen fra Forsikringsoplysningen. Denne tommelfingerregel er værd at huske på, fx hvis forældrene fra skolens side er blevet bedt om at skrive under på en erklæring om, at iPads udleveres på elevens eller forældrenes eget ansvar. Sådanne erklæringer har ingen gyldighed, når det handler om erstatningsansvar.

 

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD