SIDE 21/21

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige side

 

Flere skolebestyrelser får rådgivning

Samarbejdsproblemer med skolelederen er den hyppigste grund til, at skolebestyrelsesmedlemmer ringer eller mailer ind til Skole og Forældre for rådgivning. Nogle mener for eksempel, at skolelederen forhindrer skolebestyrelsen i at udføre deres hverv ved at nægte dem relevante oplysninger, mens andre fortæller, at der er stor uenighed om kompetencefordelingen mellem skolelederen og skolebestyrelsen.

   Skole og Forældres rådgivning er åben på hverdage kl. 9-14 for alle de forældrevalgte medlemmer i skolebestyrelsen på medlemsskolerne. Antallet af henvendelser ser igen i 2015 ud til at stige. I de første 5 måneder havde vi 152 rådgivninger, mod 126 i samme periode i 2014. En stigning på 21%.

 

Top 5 over grunde til henvendelser:

 

1.   Samarbejdsproblemer med skoleledelsen: 25%

2.   Principper: 17%

3.   Skolestruktur: 15%

4.   Tilsyn: 14%

5.   Styrelsesvedtægt og forretningsorden: 14%

 

Samarbejdet mellem skole og forældre

Hæfte 3 i serien om ”Skolebestyrelsens arbejde” lander i august på samtlige skoler i Danmark i 10 eksemplarer. Hæftet er en guide til skolebestyrelsens arbejde med at udarbejde principper for og føre tilsyn med skole-hjem-samarbejdet. Hæftet er krydret med en lang række eksempler på best practice fra landets skoler, for eksempel hvad angår kommunikation, forældremøder, skole-hjem-samtaler, orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen og hvordan forældre ellers kan inddrages i skolens- og klassens liv. Hæftet findes på www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

 

 

NYT
GRATIS
HÆFTE

Skole og Forældres landsmøde 2015

Landsmødet afholdes i år fredag d. 20. november til lørdag d. 21. november på Hotel Nyborg Strand. Det er på landsmødet, at landsorganisationens politiske kurs fastlægges og ledelse vælges.

   Fredag kl. 16.30 – 19.45: Seminar med temaet” Kvalitet i undervisningen – det er tilladt at have ambitioner” og gæstetalere. Efterfølgende er der middag og underholdning.

   Lørdag kl. 09.00 – 16.00: Generalforsamling, herunder vedtagelse af arbejdsprogram for 2016, valg af næstformand og valg til hovedbestyrelsen.

   Skolebestyrelserne på medlemsskoler skal udpege delegerede og de delegerede skal selv tilmelde sig til landsmødet senest d. 31. august 2015. Læs mere på www.skole-foraeldre.dk

Guide til kontaktforældre

Langt de fleste skoler har en kontaktforældreordning, men ofte er der uklarhed om deres rolle og opgaver. Skole og Forældre har derfor udarbejdet en folder, som skolerne kan give kontaktforældrene, så disse kan guides i gang med arbejdet fra starten af det nye skoleår. Skole og Forældre mener, at kontaktforældre skal være forældrenes bindeled til skolebestyrelsen, bindeled til klassens lærere og pædagoger og endelig drivkraft og koordinatorer for det sociale liv i og omkring klassen.
Folderen kan købes i Skole og Forældres webshop på
www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

 

 

NY

FOLDER

UDE

Styrk det lokale skolebestyrelsesnetværk

Gennem dialog styrker vi vores viden og vores arbejde i skolebestyrelsen – også dialog med andre skolebestyrelser. Derfor er det oplagt at samarbejde og erfaringsudveksle på tværs af kommunens skolebestyrelser. Skole og Forældre tilbyder at komme med input og inspiration til opstart af jeres netværk.
læs mere på www.skole-foraeldre.dk/kurser

 

GRATIS
KURSUS

HOVEDBESTYRELSEN

 

Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

mobil 3171 6378

mwh@skole-foraeldre.dk

 

Næstformand Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

mobil 2086 9415

fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

djbjerre@outlook.com

 

Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

grethe.bremer@gefiber.dk

 

Birgitte Christensen

Viborg Kommune

bchristensen67@gmail.com

 

Dorthe Kjeldahl

Odder Kommune

dorthe@kjeldahl.dk

 

Alex Paul Schmidt

Århus Kommune

aps@tdcspace.dk

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

mrs@skole-foraldre.dk

 

 

Region Syddanmark

 

Henriette Andersen

Tønder Kommune

henriettekba@gmail.com

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

peter@bjerregaardandersen.dk

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

bente@bentebrandstrup.dk

 

Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

roar.hylleberg@gmail.com

 

Thomas Deleuran Hansen

Varde Kommune

mail@tdh-entreprenor.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

jdarket@me.com

 

Rasmus K. Edelberg

Frederiksberg Kommune

rae@kl.dk

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

jonmadsen@gmail.com

 

Celli Ilan Shenar

Frederiksberg Kommune

cis@linkmedia.dk

 

 

Region Sjælland

 

Jim Hansen

Greve Kommune

jog40@hotmail.com

 

Jens Haugaard

Næstved Kommune

familien.haugaard@mail.dk

 

Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

christianmadsen@email.dk

 

 

Medlem af forretningsudvalget

 

DOWNLOAD

GRATIS

HÆFTE 2

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD