Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 7/21

Lektiehjælp/

faglig fordybelse

Flere og flere forældre er i løbet af sidste skoleår blevet utilfredse med skolernes tilbud om lektiecafé og faglig fordybelse, viser Skole og Forældres undersøgelse.

 

Læs her hvorfor.

Det mener forældrene om:

Lektiecafé og faglig fordybelse

Det er flest forældre utilfredse med:

• Der er for få voksne til for mange børn.

 

• Personalet er ikke kompetent til opgaven (eksempelvis manglende faglærere eller pædagoger i stedet for lærere).

 

• Eleverne får ikke nok fagligt udbytte, da der er for meget larm eller der ikke er tænkt over indholdet, så tiden bruges på leg.

 

• Det ligger i ydertimerne, så børnene er for trætte eller vælger det fra.

 

• Der mangler faglig fordybelse og udfordringer til de fagligt stærke elever.

 

• Som forælder mister man indblikket i sit barns faglige udvikling, når der ikke laves lektier hjemme.

 

• Eleverne har stadig lige mange lektier for, så det bliver for lang en dag for dem.

Læs også, hvad forældrene mener om:

Skole-hjem-samarbejde

 

 Understøttende undervisning

 

 Bevægelse i skoletiden

 

LÆS OGSÅ Her er eleverne glade for lektiehjælpen

LÆS OGSÅ Rollespil, yoga og skal i lektiecaféen

Skolerne skal blandt andet tilbyde eleverne:

 

• Faglig træning, hvor de kan træne de færdigheder og kundskaber, som de har lært i undervisningen.

 

• Faglige udfordringer til de fagligt stærke elever, der udvider og højner deres niveau.

 

• Turboforløb, hvor eleverne gennem intensive forløb i et fag kan nå et alderssvarende niveau eller blive ekstra udfordret.

 

• Der skal tilbydes varierede og differentierede læringsformer.

 

www.uvm.dk

§

Undervisningsministeriet om lektiehjælp og fagligfordybelse

 

Skolebestyrelsen og

lektiehjælp/faglig fordybelse

Frem til sommerferien 2015 var lektiecaféen frivillig for forældrene og skulle derfor ligge i ydertimerne. Efter valget er disse krav ophævet, så det nu er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp samt organiseringen af den. Det ville derfor være oplagt, at I i skolebestyrelsen får diskuteret og lavet et princip for faglig fordybelse/lektiehjælp på jeres skole blandt andet ved at se på de erfaringer, som skolen har haft det sidste år. Skal lektiehjælpen eksempelvis varetages af faglærere eller pædagoger? Skal den stadig ligge i ydertimerne eller være en integreret del af skoledagen? Skal eleverne stadig have lektier for hjemme og hvilken type?

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD