Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 20/21

Rekord

mange

ringer til

Forældre-
rådgivningen

I 2014 var der over 1.100 forældre, der ringede for at få råd og vejledning fra en af Forældrerådgivningens rådgivere. Det er en stigning på over 28 procent i forhold til året før, som ellers slog rekorden.

 

Top 5 over de problemstillinger,

som flest forældre ringede om:

 

1. Problemer med kommunikation og samarbejde med skolen (19 %). Oftest er det samarbejdet med skolelederen, der giver problemer, og i langt de fleste tilfælde går det ud over barnets skolegang.

 

2. Problemer med barnets trivsel (18 %) Forældrerådgivningen håber, at de nye nationale trivselsmålinger kan give skolen og forældrene et fælles sprog om børnenes trivsel, der kan bidrage til en bedre kommunikation og samarbejde.

 

3. Det faglige niveau (10 %).

 

4. Skilsmisser (8 %). Her er der sket et markant stigning de seneste år. De fleste af disse henvendelser handler om skolens samarbejde og kommunikation med skilsmisseforældre.

 

5. Skoleskift (7%) Her er der faktisk sket et fald i forhold til året tidligere på trods af, at det kunne formodes at flere ville skifte skole grundet implementeringen af folkeskolereformen.

 

Det er typisk barnets mor, der søger hjælp hos Forældrerådgivningen og i syv ud af ti tilfælde handler det om en dreng.

 

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

?

Må skolebestyrelsen se resultaterne af den

nye nationale trivselsmåling blandt eleverne?

 

Svar:

Ja. Skolebestyrelsen har krav på at se skolens resultater fra den nye nationale trivselsmåling. Skolebestyrelsen må se resultater opdelt på for eksempel klasse- og årgangsniveau, men har ikke krav på at se resultater for enkeltelever.

   Det følger af folkeskolelovens §44 at skolebestyrelsen kan få alle relevante oplysninger fra skolelederen i forbindelse med sit tilsyn med skolen.

   Bestyrelsen kan bruge resultaterne til at diskutere med skolelederen, hvor der kan sættes ind for at forbedre trivslen. Trivselsmålingen kan eksempelvis afdække problemer i enkelte klasser eller afdække problemstillinger, der er generelle for skolen.

   Trivselsmålingen kan også bruges som afsæt til skolebestyrelsens arbejde med værdiregelsæt eller antimobbestrategi.

   I modsætning til de nationale test, der ikke må offentliggøres, er den nationale trivselsmåling ikke belagt med en særlig fortrolighed. Derfor kan skolens resultater i trivselsmålingen gøres tilgængelig for offentligheden, herunder skolens forældre.

 

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD