Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 10/21

Det mener forældrene om:

Understøttende undervisning

De fleste forældre synes godt om idéen bag understøttende undervisning, men et stigende antal er utilfredse med indholdet i de nye timer, viser Skole og Forældres undersøgelse.

 

Læs her hvorfor.

Understøttende undervisning

Læs også, hvad forældrene mener om:

 Skole-hjem-samarbejdet

 

 Lektiecafé

 

 Bevægelse i skoletiden

Det er flest forældre utilfredse med:

• Timerne bliver brugt til leg og hygge i stedet for aktiviteter, der understøtter det faglige.

 

• Timerne bliver brugt af de andre fag, så der bare er kommet ”mere af det samme”.

 

• Timerne varetages af personale, der ikke er klædt på til opgaven.

 

• Det er tilfældigt, hvad der foregår i timerne og der er ingen sammenhæng til de andre fag.

 

• Der mangler information til forældre og elever om, hvad der sker i disse timer og hvad formålet med dem er.

 

Den understøttende undervisning skal sikre, at eleverne møder endnu flere måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, og at de får mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Den kan både understøtte undervisningen i fagene eller man kan arbejde med elevernes sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Det siger Undervisningsministeriet om understøttende undervisning

 

§

Skolebestyrelsen og understøttende undervisning

Understøttende undervisning er et af de vigtigste nyskabelser i folkeskolereformen og et af de områder, hvor skolebestyrelsen skal lave et princip. Diskutér hvad I mener det skal være på jeres skole. Formålet med den understøttende undervisning kunne være at bidrage til, at eleverne får mulighed for at lære på forskellige måder med en høj grad af kobling mellem teori og praksis.

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD