Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 12/21

Mere bevægelse i skoledagen var oprindeligt det reform-punkt, som flest forældre var begejstrede for. Alligevel har utilfredsheden været stigende blandt forældrene det første år, viser Skole og Forældres undersøgelse.

 

Læs her hvorfor.

Bevægelse

i skoletiden

Det mener forældrene om:

Bevægelse i skoletiden

Det er flest forældre utilfredse med:

• Der er ikke kommet mere bevægelse i løbet af skoledagen. Eller alt for lidt.

 

• Lærerne er ikke klædt på til opgaven og ved ikke, hvordan de skal gribe det an.

 

• Aktiviteterne har ikke fokus på trivsel og læring, men er ”kun” et ekstra frikvarter eller løb rundt om skolen.

 

• Det er organiseret på tidspunkter, som ikke giver den ønskede afveksling i løbet af skoledagen. Eksempelvis i slutningen af skoledagen eller en forlængelse af idrætstimerne.

 

• De fysiske rammer på skolen er ikke egnede til bevægelse.

 

 

Læs også, hvad forældrene mener om:

 Skole-hjem-samarbejdet

 

 Lektiecafé

 

 Understøttende undervisning

På alle klassetrin skal der indgå bevægelse, der i gennemsnit svarer til 45 minutter om dagen. Det kan være i den fagopdelte undervisning, hvor bevægelse bruges til at understøtte elevernes faglige læring og træning. Det kan også være korte sekvenser, brain breaks, hvor eleverne får pulsen op midt i timerne eller i pauserne.

Det siger Undervisningsministeriet om bevægelse i undervisningen

 

§

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD