Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 19/21

Eksternt medlem i skolebestyrelsen:

“Jeg syntes, det gik ekstremt langsomt
i starten”

Siden august 2014 har erhvervsmand Kenneth Iversen været medlem af skolebestyrelsen på Vestervangskolen i Herning. Han har ikke selv børn på skolen, men han ved en masse om uddannelse – og om bestyrelsesarbejde.

Ikraft af skolereformen har danske skolebestyrelser siden 2014 haft mulighed for at invitere to eksterne medlemmer med omkring bordet. På Vestervangskolen i Herning greb bestyrelsen sidste år  denne chance.

“Jeg har altid haft mange tanker om at bringe den virkelige verden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden, derfor tog jeg initiativ til, at vi udnyttede den mulighed, der opstod,” siger Dorte Georgsen, skoleleder på Vestervangskolen.

   Efter beslutningen var truffet, fulgte en lang proces med at finde frem til de rigtige eksterne medlemmer. Den ene er uddannelseschef Anette Becker Berg, den anden er erhvervsmand Kenneth Iversen. Han sprang til med glæde.

   “Jeg interesserer mig meget for uddannelse, fordi det er så afgørende for menneskers liv, og jeg synes, det er absurd, at erhvervslivet og folkeskolen ikke samarbejder mere. De fleste af dem, der går i folkeskolen, ender jo i erhvervslivet! Så da Dorte spurgte, kunne jeg ikke sige nej,” fortæller Kenneth Iversen, der er pensioneret fra jobbet som administrerende direktør i Sunds-virksomheden Kyocera-Unimerco.

   Det var dog lidt af et kulturchok for den tidligere direktør at møde op i skolebestyrelsen.

   “Jeg syntes, det var ekstremt langsommeligt i staren. Der var mange gode viljer, men det var også helt uerfarne mennesker, og da jeg kom, opfattede bestyrelsen sig mest af alt som et bindeled mellem forældre, der ville klage, og ledelsen på skolen,” siger han.

 

Ingen tunnelsyn

Kulturchokket blev dog vendt til noget positivt. For erhvervsmandens professionelle blik på tingene hjalp med til at udfordre bestyrelsen og stramme op.

   “Kenneth er ekstremt god til at sige “hvorfor gør I det?”. Han har ingen børn på skolen, og det er en fordel. Som forælder kan man godt få lidt tunnelsyn og kun tænke på det, der vedrører ens eget barn. Både Kenneth og Anette ser skolen som en helhed,” siger Mette Jess, der er formand for skolebestyrelsen, og Dorte Georgsen supplerer:

   “Vi er helt klart blevet forstyrret af Kenneth, og det har vi haft godt af.”

   Også Kenneth Iversen selv synes, at han har gjort en forskel.

“Der er sket utrolig meget. Allerede ved skoleårets slutning var vi ved at være i mål med at implementere folkeskolereformen, og bestyrelsen er blevet meget mere professionel. Min intention var at skabe et netværk fra erhvervslivet til skolen, men det var den ikke parat til endnu. Det tager tid!”

 

 

 

Gode råd om eksterne medlemmer

1

2

3

Gør jer klart, hvad I vil med de eksterne medlemmer. Skal de primært  professionalisere bestyrelsen, skaffe netværk eller gennemføre konkrete projekter?

 

Afstem forventningerne. En skolebestyrelse er bundet af andre skal-opgaver end en virksomhedsbestyrelse. Fortæl præcist, hvad arbejdet indebærer, og hvad I forventer af medlemmerne, og hvad de kan forvente at få indflydelse på.

 

Pas på tidsforbruget. Det er meget at forlange af et ulønnet medlem uden børn på skolen, at han eller hun møder op til 10 møder af flere timers varighed med weekendseminarer og hasteindkaldelser oveni.

Skolebørn nr.3 2015 INDHOLD