FORÆLDRE

BREVKASSE

?

IPAD - hvem har ansvaret?

 

Kære Forældrerådgivning

Jeg var til forældremøde i aftes i min søns 7. klasse. Der fik vi at vide, at hele 7.årgang snart får en iPad hver. Alle vi forældre skulle dog skrive under på, at vi hæftede, hvis der skete noget med den. Kan det være rigtigt? Derudover fik vi at vide, at børnene ville kunne hente deres iPads fra på fredag, og så ville vi have weekenden til at købe de programmer, der skulle bruges og lægge dem ind. Er det virkelig mig som forælder, der skal købe det? Og kan skolen kræve det?

Venlig hilsen Lene

 

Kære Lene

Tak for din henvendelse til Forældrerådgivningen.

Elever er kun ansvarlig for skader på skolens udstyr, hvis de opfører sig uagtsomt eller direkte udøver hærværk. Hverken du eller din søn hæfter altså for de hændelige uheld, der kan ske mens din søn låner en iPad af skolen, heller ikke mens iPad’en er hjemme hos jer. Imidlertid er der nogle kommuner, der vil have forældrene til at tage det fulde erstatningsansvar, når skolen udleverer computerudstyr. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, der i en skrivelse om blandt andet bortkomne skolebøger skriver:

”… eleven må komme med en plausibel og overbevisende forklaring på, at en bog er gået tabt på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar.”

Du har derfor ret i, at du ikke bør skrive under på, at du hæfter for eventuelle skader der måtte opstå, mens din søn låner iPaden af skolen, da det i Skole og Forældre er vores klare opfattelse, at det er skolen, der er ansvarlig for udstyret, hvis en iPad ved et hændeligt uheld bliver beskadiget eller bliver væk. Sådan er retstilstanden i dag, når skolen udleverer bøger og det er ikke anderledes, når der er tale om en iPad eller en computer.

I forhold til indkøb af programmer, står det ordret i loven, at undervisningen skal være vederlagsfri. Derfor kan skolen ikke forlange, at forældrene betaler for programmer. I bør gøre skolens ledelse og skolebestyrelse opmærksom på, at deres praksis ikke er i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

Du er altid velkommen til at skrive igen eller til at ringe til Forældrerådgivningen på tlf. 70 25 24 68. Der er åbent på hverdage fra kl. 10 til kl. 14.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

 

 

 

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, som har til formål at give råd og vejledning til alle forældre, der oplever, at deres børn har problemer i skolen. Rådgiverne har stor erfaring med og viden om skoleområdet. I hvert nummer af Skolebørn bringer vi udvalgte spørgsmål og svar fra Forældrerådgivningen i anonymiseret form. Du kan kontakte Forældrerådgivningen på telefon 7025 2468 fra  kl.10-14 på hverdage eller sende en mail til: cb@skole-foraeldre.dk

 

Se også flere spørgsmål og svar på: www.foraeldreraadgivningen.dk