Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2018

SIDE 17/18

Skoleparat

 

Kære Forældrerådgivning

Jeg tillader mig at stille et spørgsmål, som I formodentlig har fået et hav af gange, nemlig om vi som forældre har ret til at kræve, at vores barn bliver et år ekstra i børnehaven?

  Vi har en dreng på fem år, der fylder år sidst i november. Vi har nogle bekymringer omkring skoleparathed, der handler om, at han virker umoden, for eksempel leger han næsten kun med de små børn i børnehaven. Desuden er han super distræt, og ofte skal man kalde mange gange på ham for at få kontakt. Pædagogen har også bemærket, at han ikke altid svarer på direkte spørgsmål og virker fraværende. Han trives i øvrigt godt, men jeg synes slet ikke, han virker klar til at gå i skole.

  Jeg har netop spurgt pædagogen, hvorvidt det er muligt at søge om skoleudsættelse og fik beskeden, at det kan vi godt droppe helt. Dels er vi for sent ude (vi har dog intet fået at vide om en skæringsdato ift. dette), og dels har han hverken en diagnose eller store problemer. Vi har fået at vide af flere, at det nærmest er umuligt at få skoleudsættelse. Er der noget som helst, jeg kan gøre?

 

Venligst S

 

 

Hej S

Du stiller et meget aktuelt spørgsmål, da vi nærmer os tiden for indskrivning i skolen.

   Ifølge folkeskolelovens § 34 indtræder undervisningspligten den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det kan give problemer for de børn, der endnu ikke er helt klar til at starte i skole. Der er dog mulighed for at søge udsættelse. Det fremgår af folkeskolelovens § 34 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave.

   I dit tilfælde har du altså ret til at søge om udsættelse - og der er ikke krav om, at din søn har fået en bestemt diagnose eller andet. Det er alene hans udvikling, der tæller.

   Mange kommuner kræver, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) laver en skoleparathedsvurdering af barnet og kommer med en udtalelse. Det kan du ikke modsætte dig, hvis du søger udsættelse, og det er en rigtig god idé at få en uvildig bedømmelse af din søns modenhed i forhold til skolestart. Sagt lidt firkantet, har I ret til at søge, men ikke ret til at få udsættelse. Det kommer an på en konkret vurdering. Nogle kommuner har et skema, der skal udfyldes, andre skal man skrive en begrundet ansøgning til. Det kan du læse om på kommunens hjemmeside eller få oplyst i børnehaven.

   Hvis der ikke gives udsættelse, er det skolens ansvar at tilrettelægge skoledagene, så alle elever trives og udvikler sig både fagligt og socialt.

 

Venlig hilsen

Forældrerådgivningen

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk

Skolebestyrelsesmøder

 

Spørgsmål:

Må suppleanter deltage i skolebestyrelsesmøderne?

 

Svar:

Nej, og det er der flere årsager til. Skolebestyrelsesmøder er lukkede møder, fordi man skal kunne have fortrolige drøftelser. En fast indkaldelse af suppleanter også ville kunne forrykke magtbalancen i skolebestyrelsen, hvis eksempelvis de bruger meget af taletiden på et møde.

  Det er derfor som udgangspunkt kun er de faste bestyrelsesmedlemmer, der må deltage i skolebestyrelsesmøderne. Suppleanter må dog gerne indkaldes til enkelte møder, hvis det er på baggrund af et afbud fra et ordinært medlem. Suppleanter har stemmeret, når de erstatter et ordinært medlem.

  Skolebestyrelsen kan også invitere gæster til drøftelse af dagsordenspunkter, som har særlig interesse for gæsterne. Det gælder eksempelvis, hvis suppleanterne deltager i en arbejdsgruppe under skolebestyrelsen. Her kan suppleanterne deltage i de dagsordenspunkter, der vedrører denne arbejdsgruppes arbejde i det omfang det er relevant - naturligvis uden stemmeret i skolebestyrelsen.

  En del skolebestyrelser har problemer med sene eller manglende afbud, så det i praksis er vanskeligt at indkalde suppleanter. Her må man appellere til de ordinære medlemmer om altid at melde afbud, selv hvis det er et meget sent afbud, så det bliver muligt at indkalde suppleanterne.

  Skolebestyrelsen bestemmer selv procedurerne for indkaldelse af suppleanter i det omfang skolebestyrelsens forretningsorden er i overensstemmelse med kommunens styrelsesvedtægt, lovgivningen og øvrig god praksis for bestyrelsesarbejde.

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her