Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 4/2018

SIDE 3/18

Leder

Styrk samarbejdet mellem skole og hjem
- for børnenes skyld

"Skolen skal i samarbejde med forældrene….”, sådan lyder indledningen til formålsparagraffen for den danske folkeskole. Så alt hvad skolen skal, skal skolen i samarbejde med forældrene. Det betyder ikke, at forældrene skal undervise, arrangere lejrskole og holde skole-hjem-samtaler - det er skolens opgave. Men skolen skal samarbejde med forældrene, for at skolen kan lykkes med at leve op til skolens formål.

 

Vi kan som forældre ikke blot aflevere børnene i skolen, og overlade ansvaret til skolen, og omvendt kan skolen heller ikke blot sige til forældrene, at trivsel er jeres ansvar, vi tager os af undervisningen. For det er en fælles opgave at leve op til folkeskolens formål, hvor skolen har opgaven, og forældrene har pligten til at samarbejde med skolen om at løse opgaven.

Skoler vil gerne samarbejde med forældrene, og på mange forældremøder har vi hørt lærere og pædagoger sige, at de ikke kan løse opgaven uden forældrene. Men når forældrene så spørger, hvordan vi kan samarbejde med skolen om at løse den fælles opgave, så bliver der stille et øjeblik, inden der bliver sagt:  ”Læs med jeres børn hver dag” og ”Sørg for, at de er udsovet og har en god madpakke med i skole”. Svarene er ikke sådan, fordi lærere og pædagoger ikke ønsker at samarbejde med forældrene. Der findes blot alt for få gode eksempler på skole-hjem-samarbejde og en begrænset mængde forskning, der giver de gode input til et godt samarbejde, hvor alle forældre kan bidrage, og hvor det giver mening for både skole, forældre og børn. Når vi kigger til udlandet, så er der forskning, men skolesystemerne er så anderledes, at det ikke giver megen mening at kigge til Storbritannien eller USA efter inspiration.

 

Vi skal også lige huske, at selv om der er mange gode intentioner fra både skoler og forældre, så skal vi ikke grave langt efter triste eksempler, hvor samarbejdet mellem skole og hjem er kørt helt af sporet, og barnet er blevet klemt i det dårlige samarbejde. Ikke fordi forældre eller skole ikke ville samarbejde, men oftest fordi misforståelser og mistolkninger har ført til konflikter.

Viljen til det gode samarbejde med fokus på børns læring og trivsel findes både i skolen og i hjemmet. Lad os bygge på viljen til samarbejde og finde gode løsninger for børnene gennem god kommunikation og anerkendelse af hinanden som eksperter i henholdsvis eget barn og i skolens arbejde. For det er netop for børnenes skyld, at det gode samarbejde mellem skole og hjem er så vigtigt.

 

Dette er min sidste kommentar på denne plads i SKOLEBØRN, da jeg efter 6 år takker af som formand for Skole og Forældre. Tak til alle jer der har læst med gennem årene, og pas godt på folkeskolen, for børnenes skyld.

SCROLL NED

METTE WITH HAGENSEN, LANDSFORMAND

Mail: mwh@skole-foraeldre.dk

 

Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her
Vil du have Skolebørn i din indbakke? Klik her