FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 8/18

Uddannelsesvalg

Åben skole:

Virksomheder lærer elever om arbejdslivet

Flere steder i landet adopterer virksomheder skoleklasser. Det giver eleverne indblik i uddannelses- og jobmuligheder samtidig med, at det gør den faglige undervisning mere spændende, viser erfaringerne.

D”Det er ikke altid, at jeg kan huske, hvad vi har lært i skolen, men de ting vi har lært med Siemens, kan vi alle sammen huske og snakker om, fordi vi har oplevet det i stedet for at læse om det,” fortæller Signe Ida Bjerre fra 9. klasse på Grantofteskolen i Ballerup. Hendes klasse har i to år været adopteret af Siemens. Det betyder, at de 8-10 gange om året har en aktivitet med virksomheden, der skal give eleverne et indblik i, hvad det kræver at være på en arbejdsplads og hvilke muligheder, der er for job og uddannelse. I dag er hun og klassekammeraterne på besøg på Det Kongelige Bibliotek, hvor de får en unik rundvisning af stedets vagter for at se, hvordan intelligente brandalarmer fra Siemens vogter over en vigtig del af den danske kulturarv.

 

Indblik i arbejdslivet

Siemens håber på, at ordningen vil inspirere flere elever til at vælge en teknisk uddannelse. ”Lad os i fællesskab gøre noget ved den faldende tilgang til ingeniørstudiet,” lød opfordringen fra dem, da de for 16 år siden henvendte sig til Ballerup Kommune. De to år som adopteret elev har dog ikke overbevist Signe om at tage en teknisk uddannelse, men hun synes hun har lært noget om, hvad det kræver at være på arbejdsmarkedet.

   ”Vi har fået et indblik i, hvordan hverdagen er for dem, der arbejder på Siemens. Der er en masse, man skal have styr på i en virksomhed, men de sørger også godt for dem, der arbejder der, og der er et godt sammenhold mellem kollegerne,” fortæller Signe, som gerne vil være læge, dyrlæge eller psykolog, fordi hun godt kan lide at være social og hjælpe andre.

 

 

Adoptionsordning i Ballerup Kommune

 

• I Ballerup kommune er der ansat en konsulent, der sørger for at matche virksomheder og skoleklasser, og hjælper lærere og virksomheden med at lave en årsplan for samarbejdet, hvor der er fælles snitflader mellem virksomheden og klassens faglige mål. Det kan både være en del af den understøttende undervisning og et supplement til undervisningen i eksempelvis Matematik, Dansk, Natur & Teknologi eller det timeløse tema Job & Uddannelse.

 

• I øjeblikket er der flere adoptionsordninger i gang med blandt andet en lokal filial af Arbejdernes Landsbank, Top Danmark og Siemens.

 

• Virksomhederne adopterer typisk en klasse i tre år fra 7.- 9. klasse.

 

• Aktiviteterne spænder fra besøg på virksomhederne, oplæg fra unge medarbejdere om uddannelse, prøve på ansøgninger og jobsamtaler og sociale arrangementer med uformelle snakke om uddannelse og arbejde med både elever, lærere og forældre. Virksomhederne deltager som regel også på nogle af forældremøderne.

Adoption gennem RelationsNetværket

 

• Virksomheden RelationsNetværket har stået for omkring 25 klasseadoptioner rundt om i landet og tilbyder skoler hjælp til at finde adoptionsvirksomheder, klæde skolen på til samarbejdet og stå for de årlige to planlægningsmøder mellem virksomhed og skole.

 

• Eksempler er adoptionsordninger med blandt andet LEGO og Scandic Hotellerne.

 

• Adoptioner begynder oftest allerede i 1. klasse og varer til 9. klasse.

 

• Klassen og virksomheden mødes som regel to gange årligt i 2-5 timer.

 

• Se mere på www.relationsnetvaerket.dk

Se video fra Cabi om LEGO, der har adopteret 1.a fra Nørremarkskolen.