FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 9/18

Inspiration

Se hvad de andre har gjort

Mentorer motiverer

Skoletrætte elever skal samles op og evner og interesser findes frem, så lysten til at gå i skole kan blive afsæt for en ungdomsuddannelse.

Det er målet for både Talentspejderne og Erhvervsguiderne, som ”parrer” voksne frivillige mentorer fra erhvervslivet med 12-15 årige, der har brug for ekstra støtte.

   Tom Thinggaard Pedersen fra Talentspejderne oplyser, at både elever, forældre, mentorer og lærere melder om positive ændringer.

   ”De unge får større selvindsigt og bliver bevidste om de krav, arbejdsmarkedet stiller. Skolearbejdet får relevans, og flere elever opnår højere karakter. De får opbygget selvtillid og selvværd.”

   Ifølge Peer Svendsen fra Erhvervsguiderne giver mentorerne de unge lyst til at lære, og de bliver afklarede i forhold til, hvad de vil og kan.

   ”Mentorerne ser med friske øjne på de unge. Den positive rela-

tion gør hele forskellen.”

 

Forældre på skolebænken

Grib chancen for at blive bedre til at forstå og støtte dit barn i uddannelses- og jobvalg. Sådan lyder det i invitationen til alle forældre til elever i 8. og 9. klasse i Slagelse Kommune, der kan tilmelde sig et aftenkursus på fire moduler i ”den danske uddannelsesjungle”. UU Vestsjælland, der afholder kurset, giver forældrene en indføring i det nye i erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser med mulighed for at se uddannelsesstederne. Der er også oplæg fra en psykolog, der giver tips til, hvordan man kan vejlede sit barn samt unge, der fortæller om deres egne oplevelser med overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

   Andre skoler inviterer både elever og forældrene til workshops på den lokale tekniske skole, så de med egne øjne og hænder kan se og afprøve, hvad en erhvervsuddannelse kan være.

Undervisning

på ungdoms-uddannelserne

Elever lærer dansk, matematik og natur & teknologi, mens de bygger et hus på den lokale erhvervsskole. Det er Syddansk Erhvervsskole, der inviterer de lokale skolers 3.klasser til et forløb, hvor de i løbet af fire år bliver præsenteret for byggeriets mange forskellige faser og afprøver forskellige håndværksmetoder, når de i grupper skal bygge et familiehus i størrelsesforholdet 1:20 under ledelse af erhvervsskolens undervisere. I 3. klasse bygger eleverne husets skal, i 4. klasse bygges døre og vinduer, og i 5. klasse skal de bygge tagspær og lægge tag på huset. Mellem hvert besøg på Erhvervsskolen tager eleverne deres huse med hjem i klassen, og bruger husene som afsæt for den faglige undervisning.

Uddannelsesvalg
som en del af fagene

På flere skoler er uddannelsesvalget en del af fagene gennem skoletiden, så eleverne kan foretage et bevidst uddannelsesvalg i 9. klasse.

Hvis dit liv var en bil, ville du så sidde på førersædet? På Klostermarksskolen i Roskilde bliver eleverne fra 0.-9. klasse trænet i teknikkerne fra den verdenskendte bog 7 gode vaner af Stephen Covey, som bruges i alle fag, når det er relevant.

   “Det hjælper eleverne til at blive bevidste om deres styrker, interesser og ønsker samt at lægge en plan for, hvordan de kan opnå deres mål. Det skal gøre dem i stand til at træffe et aktivt valg om deres fremtid i stedet for bare at gøre, hvad forældrene eller vennerne synes,” fortæller dansklærer på skolen, Lotte Nowack.

   På Munkevænget Skole i Kolding tænkes uddannelsesvalget ind i årsplanen for fagene fra 7. klasse, så det bliver et fælles tema i udskolingen. I dansk kan eleverne eksempelvis lave deres egen avis om uddannelser, i matematik regnes der på hvor mange procent af ansøgerne, der kommer ind på medicin og i forløb med Håndværk og Design bygges der boldbure i skolegården og indrettes lokaler. I historie arbejder de med, hvilke uddannelser, der var i forskellige tidsaldre, og hvilken betydning en uddannelse havde dengang og i dag.

Andre idéer:

  • Brug forældrene til at fortælle om deres job eller invitere eleverne på besøg på deres arbejdsplads. Læs mere om Forældrebank i Skolebørn 3 på www.skoleborn.dk

 

  • Folkeskolereformen har åbnet for større muligheder for valgfag og for linjer i udskolingen, hvor eleverne kan vælge at fordybe sig i en retning. Læs mere om det i Skolebørn 4, 2013 på www.skoleborn.dk