Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

SIDE 15/18

Kære Forældrerådgivning

 

Min søn er blevet bortvist fra skolen i en uge. Skolen forsøgte både at ringe til mig og min mand, men af forskellige årsager var der ikke nogen af os der kunne tage telefonen. Da min mand ringer tilbage, har de allerede sendt ham hjem. Må de godt sende ham hjem uden, vi har fået besked?

   Vi har flere gange oplevet, at skolen har ringet og bedt os hente ham midt i skoledagen. Vi vil gerne vide om de må det, for det er svært at blive ved med at tage fri fra arbejde.

 

Venlig hilsen Mor

 

 

Kære Mor

 

Der er ingen tvivl om, at der her er gået lidt for hurtigt for skolen, der reelt ikke kunne vide, om I som forældre kunne være tilstede og sikre det fornødne tilsyn med jeres søn. Det er en klar forudsætning ved en sanktion som udelukkelse fra undervisningen, at forældrene i forvejen er orienteret. Det er også skolens ansvar, at der er sikret det nødvendige tilsyn, og i en situation, hvor der sandsynligvis har været tale om en tilspidset konflikt, vil sikring heraf være, at der er en voksen, der henter barnet.

   Hjemsendelse kan kun ske en gang pr. skoleår, medmindre der er tale om en helt usædvanlige situation, hvorved sanktionen kan benyttes to gange inden for samme skoleår.

   Der er derfor ikke hjemmel i lovgivningen til at hjemsende jeres barn gentagne gange, heller ikke selvom det drejer sig om en del af skoledagen. I kan eventuelt rette henvendelse til skolens leder og gøre opmærksom på, at I ikke finder proceduren tilfredsstillende, hverken i forhold til den seneste bortvisning eller den generelle brug af sanktionen.

 

Med venlig hilsen Forældrerådgivningen

LÆS OGSÅ:

Hos Forældrerådgivningen, under Skole og Forældre, kan forældre få gratis anonym rådgivning, hvis de oplever problemer i forbindelse med deres børns skolegang. Se mere på: www.foraeldreraadgivningen.dk