Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2017

SIDE 7/19

Fra information til dialog:

Guide til den gode skole-hjem-samtale

Oplever du også, at skole-hjem-samtalen ender i overlevering af informationer fra skolen frem for en gensidig dialog om dit barns trivsel og faglighed? Det gør mange forældre. Men det kan blive bedre, mener en forsker, der her giver gode råd.

01

SCROLL NED

Samtale, ikke konsultation

En skole-hjem-samtale er faktisk lige præcis det, der ligger i ordet – en samtale mellem skole og hjem. I modsætning til en ‘forældrekonsultation’, som det hed i gamle dage, er der her tale om flervejskommunikation frem for en information fra læreren til forælderen hen over barnets hoved. Det betyder, at både forældre, lærere og barnet skal forberede sig for at få det bedst mulige afsæt til samtalen.

02

Pligt til at samarbejde

Der er ikke mange, som ved det, men i Folkeskolelovens §1 forpligter forældre og lærere sig faktisk til at samarbejde. Mange forældre kan og vil gerne deltage aktivt i deres barns skoleliv og skolerne efterspørger det også, men forældre er ofte bange for at blive betragtet som besværlige curlingforældre, hvis de er for aktive eller blander sig for meget (for hvad er for meget?). Folkeskolens §1 betyder dog, at forældre ikke kun har ret til, men også pligt til, at blande sig i barnets skoleliv. Dermed har man også som forælder pligt til at forberede sig til møder med skolen – som for eksempel skole-hjem-samtalen.

 

SCROLL NED

03

Fra information til dialog

Forberedelse er nøglen. Tal med dit barn inden samtalen, og send gerne de punkter, I vil tale om, til læreren en god uges tid inden skole-hjem-samtalen. På den måde får I tydeligt klarlagt formålet med samtalen, og den korte tid I har bliver brugt bedst muligt. I skole-hjem-samtalen kan man både komme ind på faglighed og trivsel, og det er godt, hvis det kombineres. Det kan ligeledes være frugtbart at opfordre læreren til også at komme med sit udspil, så alle parter har helt styr på dagsordenen.

04

SCROLL NED

Lyt til hinanden

Du ser dit barn på én måde, men måske læreren ser dit barn på en anden. I bruger bedst muligt jeres erfaringer, hvis I er åbne over for forskellige holdninger og synspunkter. Lad være med at kritisere, og husk at lytte, men stil også spørgsmål – dog kun de åbne af slagsen. Det skal være et samarbejde om barnet, så drop eksempelvis trusler om at skrive til læreren og omvendt. Barnet skal se samarbejdet som noget positivt, så bliver det også positivt.

05

Giv barnet taletid

SCROLL NED

Den optimale skole-hjem-samtale er en samtale mellem barn og lærer, mens forældrene er med på sidelinjen og spørger ind, hvis nødvendigt. Årsagen er simpel: Det er ikke behageligt at sidde i et rum, hvor folk taler om en fremfor med en, og i og med at børnene nu engang er centrum for samtalen, bør de også være med i den. En skole-hjem-samtale kan for dig som forælder være en vigtig indsigt i, hvordan dit barn har det i skolen, samtidig med at læreren får en indsigt i, hvorfor I som forældre eksempelvis agerer, som I gør. Her er forberedelse igen en vigtig faktor. Tal på forhånd med dit barn om, hvad der er vigtigt for barnet og vær den støttende, fremfor den talende part. Og stol på, at det kan lade sig gøre, at læreren og barnet fører samtalen. Læreren er nu engang vant til at tale med børn, og dit barn er vant til at tale med sin lærer.

06

Pas på faldgruber

Det kan være svært som forælder at navigere i en skole-

hjem-samtale, idet det er skolen, som i udgangspunktet ser ud til at have teten – den inviterer, samtalen foregår på skolens domæne, og det er skolens ansvar, at samtalen forløber ordentligt. Det gør, at samtalen hurtigt kan blive ulige, da det kan komme til at handle om informationer fra skolen, generel trivsel i klassen, og hvordan det ville være rart, at barnet agerede i skolen. Men skoledynamik foregår nu engang i skolen, hvor man ikke er som forælder, hvorfor man sjældent kan gøre særlig meget. Og en sådan udmelding kan derfor være frustrerende, fordi man føler, at læreren forsøger at placere skyld. Men i stedet for at lade en samtale gå i hårdknude og skyde tilbage, er et godt tip at kommunikere tydeligt: Anerkend, at du ved, at både du og læreren vil barnet det godt og kom med en opfordring til, at I som forældre og lærere oplyser hinanden om, hvad I ser fremfor at forsøge at placere skyld og kritisere hinanden. Husk, at kun ved netop at tale med hinanden (frem for til hinanden), kan I nå fælles fodslag til fordel for barnet.

07

Et klart formål

Udgangspunktet er læringsmålene for den enkelte elev, men fokus skal ikke kun være der. Vejen derhen er mindst ligeså vigtig, og det involverer både faglighed og trivsel. Samtidig er en kort skole-hjem-samtale ikke stedet, hvor man taler konkret om eksempelvis alvorlige indlæringsvanskeligheder. Man kan tage det op – men kun for at aftale et nyt møde med den specifikke dagsorden. Så hav klare retningslinjer for hovedpunkterne, og følg op efterfølgende, om nødvendigt.

Kilde: Malene Christensen, lektor ved Institut for Skole og Læring, det samfundsfaglige og pædagogiske fakultet på Professionshøjskolen Metropol.

Tip til skolebestyrelsen

 

Det er oplagt, at skolebestyrelsen udarbejder et princip for, hvordan en skole-hjem-samtale bør forløbe. Hvis skolebestyrelsen definerer skole-hjem-samtalen klart ved eksempelvis at opfordre forældre til at sende et par linjer til læreren inden samtalen, er der klare retningslinjer, så både lærere, elever og forældre ved, hvad de kan forvente sig af samtalen og få noget godt ud af den.

 

Læs mere i Skolebestyrelsens arbejde, hæfte 3:
Samarbejdet mellem skole og hjem, Skole-foraeldre.dk

SCROLL NED