Forrige - Næste

FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

NR. 1/2017

SIDE 15/19

Vi skal vælge budgetmodel

 

Vores kommune har bedt om et høringssvar i forbindelse med hvilke(n) af 27 budgetmodeller for folkeskolen, vi foretrækker i skolebestyrelsen. Kan vi få noget sparring i den forbindelse?

 

 

Svar

Kommunens budgetmodel bestemmer, hvordan de kommunale midler til folkeskolen bliver fordelt på hver enkelt skole. Budgetmodellerne ser forskellige ud fra kommune til kommune, men følgende parametre findes i mange kommunale budgetmodeller:

 • Grundbeløb.
 • Skolens elevtal.
 • Skolens socioøkonomiske grundlag.
 • Udgifter til specialundervisning.

 

Generelt kan man sige, at budgetmodeller:

 • Bør afspejle virkeligheden i rimelig grad.
 • Ofte medfører bestemte incitamentsstrukturer.
 • Er tættere på virkeligheden, jo flere parametre den indeholder.
 • Skal kalibreres, så effekter af ændringer modsvarer virkeligheden.
 • Kan understøtte bestemte målsætninger.

 

I princippet kan man anbringe et hvilket som helst parameter i en budgetmodel, fx resultater i trivselsundersøgelser, klassekvotienter, afgangskarakterer efter 9. klasse, konkurrenceudsathed i forhold til privatskoler, andel tid som lærerne underviser m.v.

 

De grundlæggende overvejelser, skolebestyrelserne bør have, er:

 • Tager budgetmodellen højde for,
  hvordan virkeligheden faktisk er?
 • Hvilken udvikling i skolesystemet vil budget-modellen medføre?
 • Hvilken udvikling ønsker skolebestyrelsen, at budget-modellen skal understøtte?

 

Det er svært at pege på en bestemt budgetmodel som den optimale, fordi det afhænger af, hvilke udfordringer, som jeres skoler har i dag og hvor I gerne vil hen. I kan spørge jer selv:

 • Hvad er det største problem på skolerne i kommunen i dag?
 • Hvor vil I gerne hen?
 • Understøtter budgetmodellen løsningen af jeres største problemer og hjælper den jer til at nå jeres mål?

 

Venlig hilsen Skolebestyrelsesrådgivningen

Skolebestyrelser, der er medlemmer af Skole og Forældre, kan få gratis rådgivning om arbejdet i en skolebestyrelse ved at ringe på 33 26 17 21 eller skrive til post@skole-foraeldre.dk