FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

 

Forrige side

SIDE 17/17

Rekordmange deltagere til årets landsmøde

Omkring 220 skolebestyrelsesmedlemmer fra landets skoler deltog i Skole og Forældres landsmøde den 14.-15. november 2014 på Hotel Comwell ved Middelfart. Det var omkring 100 mere end året før og det højeste antal i mange år. Der var livlige debatter, erfaringsudveksling og vedtagelse af Skole og Forældres arbejdsprogram for 2015. Mette With Hagensen blev genvalgt som formand med stående bifald.

Mere hjælp til skolebestyrelsen

Skole og Forældres store projekt ”Kompetenceløft til skolebestyrelser” udsender stadig ny hjælp til skolebestyrelsen. Seneste inspirationsprincipper på www.skole-foraeldre.dk omfatter principper for Den åbne skole, Understøttende undervisning og Skolens arbejde med elevernes læring. Der er også kommet nye tilsynsredskaber til. I januar er der samtidig sendt et nyt hæfte ud til alle folkeskoler i Danmark. Hæftet hedder ”Skolebestyrelsens arbejde – Elevernes læringsudbytte”.

 

Skole og Forældre i 2014

Læs om det måske mest aktive år i Skole og Forældres historie i årsberetningen 2014. Find den på: kortlink.dk/fkb8

 

Skole og Forældres formand i advisory board

Mette With Hagensen er blevet udpeget til at sidde med i et advisory board for danmarkshistoriens største skoleudviklingsprojekt. Projektet ledes af professor Lars Qvortrup og går under navnet Projekt for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling. Andre medlemmer tæller blandt andre den verdenskendte australske forsker John Hattie.

 

Kurser slår alle rekorder

Skole og Forældre har også haft et særdeles aktivt år på kursusfronten. Ca. 200 kurser for skolebestyrelser og forældre er blevet afholdt over hele landet. Det er Skole og Forældres instruktørkorps der er oplægsholdere. Læs mere om vores kurser på www.skole-foraeldre.dk

 

Landsmødets 8 temastande fredag den 14. november 2014

Landsmødets deltagere havde mulighed for at cirkulere mellem de 8 temastande. Hver stand havde en ekspert/facilitator der kom med input og styrede dialogerne.

 

På hver stand blev der udarbejdet en opsamlingsplanche under overskrifterne:

Gode ideer, Bekymringer/løsninger og Spørgsmål/svar.

 

I plenum, og som afrunding på forløbet, gav hver ekspert/facilitator bud på hvilke fokusområder skolebestyrelserne bør overveje i forhold til de enkelte temaer.

 

Nedenstående finder du links til plancher, fokuspunkter mv.

TEMA 1: Vurdering af uddannelsesparathed

 

Temaekspert/facilitator:

Anders Ladegaard, Centerleder UU-Lillebælt

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

TEMA 2: Understøttende undervisning

 

Temaekspert/facilitator:

Rikke Holsteen, Viceskoleleder på Bagsværd Skole

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

TEMA 3: Faglig fordybelse og lektiecafé

 

Temaekspert/facilitator:

Adam Valeur Hansen, folkeskolelærer, Cand.pæd. i generel pæd.

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

TEMA 4: Principper og tilsyn

 

Temaekspert/facilitator:

Jens Haugaard, Hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

 

Læs mere om skolebestyrelsens værktøjskasse her.

 

Læs mere om Skole og Forældres kursusaktiviteter her.

TEMA 5: Forældreinddragelse og opbakning

 

Temaekspert/facilitator:

Katrine Egaa Molin, Projektchef, Det Kriminalpræventive Råd, Forældrefiduser

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

 

Læs mere om Forældrefiduser her.

 

Læs mere om Trivsel op spil (dialogspil for forældre i mellemtrins-
og udskolingsklasser) her.

TEMA 6: Bevægelse i skolen

 

Temaekspert/facilitator:

Niels Grinderslev, Generalsekretær, Dansk Skoleidræt

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

 

Læs mere om Dansk Skoleidræt her.

TEMA 7: Trivsel i skolen

 

Temaekspert/facilitator:

Jannie Moon Lindskov, chefkonsulent, Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

 

Læs mere om DCUM her.

TEMA 8: Netværk mellem skolebestyrelserne

 

Temaekspert/facilitator:

Mette With Hagensen, Skole og Forældres landsformand

 

Link til panelafslutning :

 

 

Download temaplanche som PDF her.

Skole og Forældre · Telefon 3326 1721 · www.skole-foraeldre.dk