FORSIDE

ARKIV

INDHOLD

MAGASINET

SKOLEBØRN

Forrige - Næste

SIDE 14/17

Samarbejdet med skolen fungerer ikke

Når forældre henvender sig til Forældrerådgivningen fordi kommunikationen og samarbejdet mellem skolen og hjemmet ikke levede op til forældrenes forventninger, er det langt oftere forholdet til skolens ledelse, der er udfordringen, og ikke forholdet til barnets lærere. I Forældrerådgivningen taler vi ofte med forældre om, hvilke forventninger de kan have til kommunikationen og samarbejdet, og hvordan forældrene selv kan bidrage til, at samarbejdet lykkes. Desværre taler vi også ind i mellem med forældre, hvor kommunikationen mellem skolen og hjemmet er gået
helt i stå, og hvor der ikke er nogen form for samarbejde. Det har ofte store konsekvenser for børnenes trivsel og faglige niveau.

 

Barnet trives ikke i skolen

Heldigvis trives rigtig mange børn i skolen, men desværre er der også børn, der er ensomme, eller ligefrem bliver mobbet. Ensomme og mobbede børn er ofte flove over det, og de gør derfor, hvad de kan for at skjule det for lærerne. Netop fordi mobningen ikke er tydelig for lærerne, oplever mange forældre, at skolen ikke påtager sig sin del

af ansvaret for at løse problemet. Mange forældre udtrykker over for Forældre-rådgivningen stor frustration over, at det er skolens definition af problemet, der er afgørende for, om et barn, der ikke trives, får hjælp.

 

Undervisningen passer ikke til barnet

Nogle forældre henvender sig, fordi de mener, at niveauet i klassen er for lavt for deres barn, men lige så mange henvender sig, fordi niveauet er for højt. Oftest er det undervisningsdifferentieringen, der ikke virker. Forældrene oplever også et problem i, at undervisningsdifferentieringen typisk kun handler om mængden og sværheds-graden i opgaver, mens det er undervisningsmetoderne, der ikke virker for deres barn. I stedet for at få færre og lettere ord i en diktat, kan nogle børn eksempelvis have gavn af at bruge kroppen for at lære at stave.

 

Forældrene overvejer skoleskift

Når der opstår samarbejdsproblemer mellem skole og hjem kan det føre til, at forældrene ser sig nødsaget til at overveje et skoleskift. Vi har i 2014 set et markant fald i andelen af henvendelser der vedrører skoleskift. I 2013 drejede 11 procent af henvendelserne sig om overvejelser om skoleskift, mens det i 2014 var syv procent af henvendelserne, der omhandlede dette. De forældre der beslutter et skoleskift gør det efter grundige overvejelser, og som oftest fordi barnet igennem lang tid ikke har trivedes i skolen.

 

Skolen kan ikke håndtere skilsmisser

I 2014 er der sket en stor stigning i andelen af henvendelser om fraskilte forældres udfordringer med barnets skole. I 2012 omhandlede blot to procent af alle hen-vendelser dette emne, mens det i 2013 steg til fem procent og i 2014 nåede op på 10 procent. Forældrerådgivningen valgte derfor i 2014 at opkvalificere alle rådgivere inden for dette felt.