Forrige - Næste

SIDE 6/15

”Det er den mest interessante periode i mange år med den nye skolereform, der slår dørene op fra august.”

Christine Antorini (Socialdemokratiet), undervisningsminister siden 2011

Hvis du skulle overtale en forælder til at stille op til skolebestyrelsesvalget 2014, hvad ville du så sige?

”Det er den mest interessante periode i mange år med den nye skolereform, der slår dørene op fra august 2014. De nye skolebestyrelser bliver dem, der udfylder rammen for den nye skole netop på deres lokale folkeskole. For eksempel hvordan skolen kan etablere samarbejder med det lokale forenings- og kulturliv, arbejde med varierede undervisningsformer, nye profillinjer og valgfag samt udvikling af en skole med både høj faglighed og trivsel.”

 

Hvis du skulle overtale en forælder til at stemme til skolebestyrelsesvalget 2014, hvad ville du så sige?

”Det er vigtigt, at alle forældre stemmer til skolebestyrelsesvalget, for på den måde tager man selv ansvar for, at forældrerepræsentanterne kæmper for fællesskabet og udvikling af folkeskolereformen på netop den skole, man også selv ønsker for sit barn.”

 

Hvad er din begrundelse for, at forældrene skal have indflydelse på skolens overordnede virke?

 ”Forældres engagement i deres børns skolegang spiller en stor rolle for elevernes udvikling og læring. Forældrenes opbakning til skolen er derfor afgørende. Det er samtidig forældrene, der ubetinget kender deres barn bedst. Derfor er det også vigtigt, at de er med til at bestemme, hvilken retning skolen skal have.”

 

Hvilken rolle mener du, at skolebestyrelsen skal spille i udvikling af skolen?

 "Skolebestyrelsen skal være med til at formulere den samlede vision for skolens udvikling og være med til at omsætte visionen til en god hverdag for alle eleverne, så de bliver så dygtige som muligt - uanset deres baggrund. Et af de nye områder, som skolerne skal måles på, er elevernes trivsel. At skabe et stimulerende undervisningsmiljø for alle børnene på skolen bliver også en central ledelsesopgave for skolebestyrelsen."

 

På hvilken måde er skolebestyrelsen en del af skolens samlede ledelse?

 ”Både forældre, elever og lærere er med i skolebestyrelsen, og her har de en unik mulighed for sammen at finde ud af, hvordan man vil udvikle skolen. På den måde sikrer vi, at skolens retning og udvikling tilgodeser alle parters behov. Sammen skal de fastsætte principper for skolens virksomhed. Det gælder blandt andet undervisningens organisering og samarbejdet mellem skole og hjem. Derfor spiller skolebestyrelsen også en væsentlig rolle i forhold til ledelsen af skolen.”

 

Hvordan mener du, at skolebestyrelserne har udnyttet deres muligheder for indflydelse indtil nu?

 ”Det varierer fra skole til skole og fra bestyrelse til bestyrelse. Det er mit indtryk, at skolebestyrelserne mange steder spiller en vigtig rolle for skolens udvikling, retning og indsatser. Med den nye skolereform får forældrene en helt central rolle med at udforme loven til en konkret og god hverdag for børnene."

Har du et budskab eller en opfordring til de kommende skolebestyrelser?

 ”Udnyt de mange muligheder, der ligger i skolebestyrelsesarbejdet, til at styrke skolen og gøre den til et så fagligt og socialt godt sted for jeres børn som muligt.”

 

Kan skolebestyrelsen være med til at fastholde folkeskolen som førstevalget for flere forældre?

 ”Helt sikkert. Skolebestyrelsen er med til at sætte retning for skolens udvikling og dermed også med til at sikre, at skolen bliver et godt læringsmiljø, et godt socialt mødested og et rart sted for eleverne at være. Gode skoler både tiltrækker og fastholder elever og forældre. Jeg er på mange skolebesøg, og man mærker med det samme, når man træder ind på en skole med en dygtig skoleledelse, og hvor der er stort forældreengagement."

 

Hvad mener du er forklaringen på, at der mange steder er så få forældre, der stiller op og stemmer til skolebestyrelsesvalg?

”Det er svært at sige, hvorfor nogle forældre ikke stiller op eller stemmer til skolebestyrelsesvalg, men jeg vil gerne opfordre alle til at overveje det. For nogle kan en bestyrelsespost måske virke som en stor opgave, som de ikke føler, de har kompetencerne til. Derfor har vi med reformen afsat 12,3 millioner kroner til kompetenceudvikling af skolebestyrelserne, så alle bliver klædt godt nok på til at være en del af skolebestyrelsen, uanset baggrund.”

 

Hvad kendetegner en rigtig god skolebestyrelse?

”En god skolebestyrelse er forældre, elever og medarbejdere - og nu også med mulighed for engagerede bestyrelsesmedlemmer fra lokalområdet - der har lyst og forskellig viden til at gå konstruktivt ind i udviklingen af en god skole for en mangfoldighed af børn. Der skal stadig være et flertal af forældre i skolebestyrelserne, også selvom man vælger et par repræsentanter fra lokalområdet. Men overvej, om det ikke er en god vitaminindsprøjtning at få flere forskellige fagligheder ind i skolebestyrelsen."

 

Mange andre bestyrelsesposter er aflønnede. Hvorfor skal langt størstedelen af forældrene arbejde uden aflønning/honorarer i skolebestyrelserne?

 ”Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om forældrerepræsentanterne skal ydes vederlag for at deltage i skolebestyrelsens møder. Et valg om ikke at gøre dette kan måske bunde i et ønske om, at tiltrække medlemmer, som deltager først og fremmest på grund af engagement og interesse for skolens udvikling.”

”Hvis du hverken gider stille op eller stemme, så har du afskåret dig fra at brokke dig over skolen de næste fire år.”

Haarder til forældrene:

Sæt jer for bordenden – skolen er jeres!

Bertel Haarder (Venstre),

undervisningsminister

1982-1993 og 2005-2010

Hvis du skulle overtale en forælder til at stille op til skolebestyrelsesvalget 2014, hvad ville så være dit argument?

”Hvis du ikke vil stille op, kan du ikke forlange, at andre gør det, og så er det jeres egen skyld, hvis skolen sejler i en retning, I ikke bryder jer om.”

 

Hvis du skulle overtale en forælder til at stemme til skolebestyrelsesvalget 2014, hvad ville du så sige?

”Hvis du hverken gider stille op eller stemme, så har du afskåret dig fra at brokke dig over skolen de næste fire år.”

 

Hvad var dine tanker bag indførslen af skolebestyrelser med et flertal af forældre tilbage i 1989?

”Jeg havde en forestilling om, at forældrene, som vil det bedste for deres børn, også ville engagere sig og kræve større faglighed, bedre disciplin osv. På det punkt blev jeg i nogen grad skuffet.”

 

Hvad er din begrundelse for, at forældrene skal have indflydelse på skolens overordnede virke?

”Børnene er forældrenes og ikke samfundets. Det er en krumtap i det vestlige demokrati. Mit demokrati-begreb og al erfaring tilsiger, at man aldrig må lade de ansatte styre sig selv. Ledelsen skal stå til ansvar over for en bestyrelse med et flertal af udefra kommende. Medarbejderne skal have indflydelse på hvordan, men ikke bestemme hvad og hvorhen. Skolen er hverken samfundets eller lærernes. Det er ikke producenterne, men brugerne, der skal bestemme retningen.”

 

Hvordan mener du, at skolebestyrelserne har udnyttet deres muligheder for indflydelse indtil nu?

”Forældrerepræsentanterne har ikke helt levet op til mine og andres forventninger. Ellers havde vi vel ikke gennemført en række centralistiske tiltag som elevplaner, kvalitetsrapporter, dansk- og historiekanon´er osv.”

 

Hvad mener du er forklaringen på, at der mange steder er så få forældre, der stiller op og stemmer til skolebestyrelsesvalg?

”Der er for mange forældre, der har fået negative erfaringer. De bliver ikke tilstrækkeligt bevidste om, hvor meget de kan bestemme og blande sig i. De bliver ikke altid orienteret om deres valgmuligheder. De føler, at lederen og de interne medlemmer kører løbet.”

 

Har du et budskab eller en opfordring til de kommende skolebestyrelser?

”Sæt jer for bordenden. Skolen er jeres. Insister på faglighed og ro og orden. Men vis også lederen og lærerne tillid. Det kan godt forenes.”

 

Hvilken rolle mener du, at skolebestyrelsen skal spille i udviklingen af skolen?

”Vise tillid og samtidig stille krav. Rose det, der går godt, og som skaber tilfredse elever og forældre. Insistere på, at dårlig undervisning forbedres og den pågældende lærer overflyttes til andet arbejde eller afskediges. Holde skarpt øje med det afgørende barometer: sygefraværet hos både lærere og elever. Sygefraværet kan være resultatet af pjækkeri eller tegn på svag ledelse og dårligt arbejdsklima. I København er eleverne fraværende tre uger om året og lærerne to uger om året. Det er fuldstændig uacceptabelt. Hvem vil ansætte en elev, som har vænnet sig til, at man bare lægger sig syg, når man har lyst.”

 

På hvilken måde er skolebestyrelsen en del af skolens samlede ledelse?

”Sådan som jeg har beskrevet ovenfor.”

 

Kan skolebestyrelsen være med til at fastholde folkeskolen som førstevalget for flere forældre?

”Ja, i allerhøjeste grad. Det er ikke mindst forældreengagementet, der gør de private skoler attraktive. Men de offentlige skoler kan jo lige så godt som de private gøre plads for forældreengagementet. Jeg tænker tit på det, når jeg ser en skrammet indgangsdør til en offentlig skole. Få dog nogle forældre til at male den i weekenden! Og tilsvarende med legepladsen og cykelskuret. Hvis forældrene yder noget, kan de også forlange noget.”

 

Hvad mener du kendetegner en rigtig god skolebestyrelse?

”At den består af ambassadører for skolen, som får det omgivende samfund til at interessere sig for skolen og gøre noget for den. Og at den til gengæld kræver respekt for forældrenes ret til at blande sig og bestemme – inden for lovens rammer, naturligvis.”