Forrige - Næste

SIDE 14/15

Mor spiller den største rolle i uddannelsesvalg

Op til 1. marts skal eleverne i 9.- og 10. klasse vælge, hvad de skal efter sommerferien. Flere skoler er begyndt at inddrage forældrene i uddannelsesvejledningen.

”Jeg har valgt Ørestad Gymnasium, fordi det er tæt på, og så har jeg hørt fra mine venner, at de har en god psykologi- og en god mediefagslinje. Jeg håber at jeg får psykologi, for jeg kunne godt tænke mig at blive psykolog. Det er noget jeg selv har valgt, og ikke mine forældre.”

Catharina, 9. klasse på Oehlenschlægergade Skole

Flere undersøgelser viser nemlig, at familien har langt den største betydning for de unges uddannelsesvalg. En undersøgelse fra UU-centrenes vejledning viser, at familien har hjulpet 79 procent af eleverne meget eller noget til at træffe deres uddannelsesvalg. UU-vejlederne har hjulpet 52 procent, mens det gælder for 32 procent for lærernes vedkommende.

Danske Erhvervsskoler har spurgt 150 9.klasseselever om, hvem der har påvirket deres valg af ungdomsuddannelse. Sådan falder svarene i kategorien 'påvirket meget':

 

•   Mor: 32 procent

•   Far: 25 procent

•   Venner: 16 procent

•   Kæreste: 4 procent

•   Søskende: 13 procent

•   Klasselærer: 9 procent

•   UU-vejledere: 9 procent

”Jeg skal på efterskole, fordi jeg gerne have et år med noget socialt og lidt afslapning, før jeg starter i gymnasiet. Det var min mor der foreslog efterskole, men det var mig selv, der valgte det. Uddannelsesvejlederen har også hjulpet, men mest med ansøgninger og sådan noget. Ikke med at vælge.”

Silje, 9. klasse på

Oehlenschlægergade Skole

Skolehund gør børn rolige

En Golden Retriever har sænket konfliktniveauet i en specialklasse og fået børnene til at koncentrere sig bedre.

På tavlen ved siden af billederne af personalet på Resen Skole, hænger der et billede af hund. Den 4-årige skolehund, Thomas, er nemlig blevet en del af medarbejderstaben. Han bliver brugt som et pædagogisk redskab i specialklasserne, hvor eleverne har ADHD og kan have svært ved at sidde stille. Skolehundens rolige gemyt og gode evne til at aflæse humør og følelser, får børnene til at føle sig trygge.

“Når eleverne arbejder med f.eks. dansk og matematik oplever jeg, at hans tilstedeværelse i klassen bidrager med ro, så eleverne bedre kan fastholde koncentrationen,” fortæller hundens ejer, speciallærer Rikke Espersen til DR.

Elever er blevet mere sociale

Hunden har også øget elevernes sociale evner, mener Rikke Espersen.

“Den erfaring, de skaber sig, når de skal aflæse Thomas, kan de overføre, når de skal aflæse hinanden,” siger hun.

Efter en prøveperiode i løbet af foråret 2013 blev Thomas fastansat som skolehund. Han er på arbejde, når Rikke er på arbejde, og bliver aflønnet i god mad og dyrelægebesøg om nødvendigt.

 

Se indslag med skolehunden her.

TAL

51% af eleverne i 0.-3.klasse synes ikke, at toiletterne på skolen er i orden.

 

72% af eleverne i 0.-3.klasse er glade for at gå i skole.

 

71% af eleverne i 7.-10. klasse synes selv, at de klarer sig fagligt godt i skolen.

 

47% af eleverne i 4.-10. klasse oplever næsten hver dag problemer med larm og støj i skolen.

 

84% af danske børn ejer en en smartphone

 

Det viser en undersøgelse fra Net Children Go Mobile. Den viser også, at mobil internetadgang ikke gør børnene mere sårbare end andre i forhold til mobning og seksuelle beskeder på nettet. De yngste børn er dog mere udsatte for negative oplevelser end de ældre, og derfor har et større behov for at få hjælp til at håndtere deres oplevelser.

 

25.000 til det bedste

kreative skoleprojekt

 

Har dit barns klasse lavet et spændende projekt i billedkunst eller skabt en fantastisk musical? Så er det bare om at indstille klassen til Springfrøprisen 2014 inden den 8. april. Prisen uddeles til nytænkende og kreative projekter og er stiftet af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet for at motivere elever og lærere til at udfolde de praktisk/musiske fag på nye måder.

 

Læs mere her.