Forrige side

SIDE 15/15

Sådan arbejder vi for jer i 2014

 

De 150 delegerede, fra medlemsskoler over hele landet, fastlagde på landsmødet i november, hvad Skole og Forældre skal fokusere på i 2014.

 

Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for lærerne

Skole og Forældre vil støtte skolebestyrelserne i forhold til deres rolle i implementeringen af reformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne. Blandt andet tilbydes medlemmerne kurser om reformen og dens indhold. Derudover skal det tydeliggøres over for medlemmer og omverdenen, at skolebestyrelsen er en del af skolens samlede ledelse.

 

Kompetenceløft af skolebestyrelser

Vi begynder på det store projekt, der skal klæde skolebestyrelsesmedlemmerne bedst muligt på til deres arbejde. Det omfatter blandt andet redskaber på web, onlineundervisning, håndbog, foldere og seminarer. Projektet løber fra 2014-17 og er finansieret af Undervisningsministeriet med 12 millioner kroner.

Læs mere her.

 

Inklusion i folkeskolen

Der vil blive afholdt kurser til skolebestyrelsesmedlemmer om inklusion gennem projektet Forældre Fremmer Fællesskabet, der afsluttes i år. Hvis det er økonomisk muligt, vil der blive udarbejdet yderligere materiale til at understøtte skolebestyrelsens arbejde for en mere inkluderende folkeskole.

Læs mere på www.inklusionsklar.dk.

 

Skolebestyrelsesvalg 2014

Med støtte fra Undervisningsministeriet gennemfører Skole og Forældre en kampagne for høj valgdeltagelse og mange kandidater til de kommende skolebestyrelsesvalg i foråret. Kampagnen kommer til at omfatte postkort til alle børn og forældre, fotokonkurrence og praktisk information til nuværende skolebestyrelsesmedlemmer.

 

Styrker forældrenes indflydelse på deres børns skolegang

Skole og Forældre vil arbejde for, at magasinet Skolebørns onlineversion kommer ud til endnu flere forældre på medlemsskolerne via Forældreintra. Vi vil støtte skolebestyrelserne i at få tydeliggjort, hvad skolen kan forvente af forældrene og hvad forældrene omvendt kan forvente af skolen. Endelig vil Skole og Forældres Forældrerådgivning øge sin rådgivningsvirksomhed, rekruttere flere frivillige rådgivere og blive mere synlig.

 

Se hele arbejdsprogrammet for 2014 og årsberetningen for 2013 her.

Sagt i pressen

HOVEDBESTYRELSEN

 

 

 Landsformand

Mette With Hagensen

Hyldehaven 45, 6800 Varde

MOBIL 3171 6378

MAIL mwh@skole-foraeldre.dk

 

 Næstformand

Finn Juel Larsen

Herningvej 198, 9220 Aalborg Øst

MOBIL 2086 9415

MAIL fjl@skole-foraeldre.dk

 

 

Region Nord- og  Midtjylland

 

 Jørgen Leegaard Bjerre

Ringkøbing-Skjern Kommune

MAIL djbjerre@outlook.com

 

 Grethe Bremer

Skanderborg Kommune

MAIL grethe.bremer@gefiber.dk

 

Maibritt Kerner

Aarhus Kommune

MAIL maibritt.kerner@gmail.com

 

Kirsten Keller Laursen

Silkeborg Kommune

MAIL keller@henriksen.mail.dk

 

Berit Nielsen

Randers Kommune

MAIL berit.nielsen1968@gmail.com

 

Merete Rehde Sørensen

Horsens Kommune

MAIL rehde@hotmail.com

 

 

Region Syddanmark

 

Peter Bjerregaard Andersen

Svendborg Kommune

MAIL peter@bjerregaardandersen.dk

 

Peter Bager

Langeland Kommune

MAIL peterbager3@gmail.com

 

 

 

Bente Brandstrup

Nyborg Kommune

MAIL bente@bentebrandstrup.dk

 

 Henrik Christensen

Sønderborg Kommune

MAIL Henrik@dreier-christensen.dk

 

Roar Hylleberg

Odense Kommune

MAIL roh@kmd.dk

 

 

Region Hovedstaden

 

Gunilla Bender

Københavns Kommune

MAIL gunbender@gmail.com

 

Jens Darket

Rudersdal Kommune

MAIL jdarket@me.com

 

Sheku Amadu Jalloh

Københavns Kommune

MAIL sj@kb.dk

 

Anders Høgsbro Madsen

Københavns Kommune

MAIL ahm@novolog.dk

 

Jon Madsen

Bornholms Regionskommune

MAIL jonmadsen@gmail.com

 

 

 

 

 

Region Sjælland

 

Per Birkmose

Kalundborg Kommune

MAIL per.birkmose1@gmail.com

 

Jim Hansen

Greve Kommune

MAIL jog40@hotmail.com

 

 Jens Haugaard

Næstved Kommune

MAIL familien.haugaard@mail.dk

 

Jørgen Jørgensen

Lolland Kommune

MAIL jej55@hotmail.dk

 

 Christian Junget Madsen

Guldborgsund Kommune

MAIL christianmadsen@email.dk

 

 

 = Medlem af forretningsudvalget

Skole og Forældres Landsmøde 2014

 

Kom og gør din indflydelse gældende og vær med til at fastlægge landsorganisationens politiske kurs. Hver medlemsskole har en plads til landsmødet. Send en repræsentant fra din skolebestyrelse til årets møde.

 

Landsmødet afholdes i år fredag d. 14. november til lørdag d. 15. november på Hotel Comwell i Middelfart.